Gå til hovedindhold
140

Dette jobopslag er udløbet

CHEF FOR LEDELSESSEKRETARIATET

Nukissiorfiit er midt i en udfordrende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til fordel for vores kunder. Herunder er videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning sammen med drikkevandsforsyningen centrale omdrejningspunkter med ambitiøse målsætninger og udfordrende rammebetingelser.

Sekretariatschefen skal evne at nytænke og styrke sekretariatets rolle både i forhold til Nukissiorfiit og i forhold til den øvrige del af organisationen og det grønlandske samfund.

Dine hovedopgaver er at
Ledelsessekretariatets kerneopgave er at understøtte Nukissiorfiits ledelse, så ledelsen har de bedst mulige betingelser for at lede organisationen. Ledelsessekretariatet skal sikre effektive og smidige sagsgange i Nukissiorfiit og styrke informationsstrømmen og sagsbehandlingen internt i organisationen og til eksterne parter, særligt Selvstyret.

Ledelsessekretariatet varetager opgaver inden for myndighedskontakt, intern- og ekstern kommunikation. Det omfatter en bred vifte af opgaver fra ledelsesbetjening af direktionen, mødeplanlægning, sagsbehandling og sagsstyring, §37-spørgsmål, høringer, sekretæropgaver, mødereferater, redegørelser, udviklingsopgaver, kommunikation og presseopgaver samt koordineringsopgaver på tværs af organisationen.

Hvad kan du forvente?
Du bliver del af en lille afdeling som er ved at genopfinde sig selv. Du vil derfor få mulighed for at præge retningen for Ledelsessekretariatet. Ledelsessekretariatets chef indgår i chefgruppen, og refererer til Energidirektøren og udfører som udgangspunkt opgaver for direktionen. I dette arbejde har Ledelsessekretariatet tæt kontakt til og samarbejder med distriktschefer samt afdelingschefer og medarbejdere på Hovedkontoret, ligesom opgaverne ofte har relevans for hele organisationen.

Ledelsessekretariatet er endvidere tiltænkt at skulle understøtte og koordinere strategiske og organisatoriske projekter, herunder særligt understøttelse af Nukissiorfiits strategiske målsætninger indenfor energi- og vandforsyning.

Det er væsentligt, at du har gode formidlingsevner, talent for at motivere dine omgivelser gennem resultatorienteret samarbejde og gerne erfaring fra et departement, styrelse og/eller anden offentlig myndighed.

Vi lægger desuden vægt på, at du kan sikre god fremdrift i vores projekter, så de forankres solidt i vores organisation, og at du aktivt arbejder for at dele egen viden og erfaring i konkrete sager, ligesom du tager ansvar for generel vidensdeling i afdelingen, herunder at praksis nedfældes til senere brug.

Vi søger dig, som
·Har relevant videregående uddannelse og er motiveret for at arbejde med den udførende de laf energipolitikken
·Har et godt kendskab til Nukissiorfiits fagområde
·Har solide generalistkompetencer, organisatorisk forståelse og erfaring med politisk betjening
·Har erfaring med pressehåndtering
·Har en evne til forudseende planlægning og nærværende håndtering af de mange ad hoc-situationer i en travl hverdag
·Er god til at lede opad, tilsiden og nedad i organisationen
·Er ressourcestærk, handlekraftig, driftssikker og trives med at være i et fagligt aktivt miljø

Hertil er det en fordel, hvis du er flersproget grønlandsk, engelsk og dansk.

Tiltrædelse snarest muligt

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til relevant og gældende overenskomst. Der er 3 måneders prøvetid.

Vi tilbyder umøbleret personalebolig i henhold til gældende regler. Hvis du allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret beholdes retten til denne.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse i henhold til gældende regler.

Er du den kollega som vi søger?
Så send din ansøgning via ”Søg stillingen” hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingens indhold og funktion så kontakt energidirektør Cicilie Senderovitz på +299 349501. Generelle spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan sendes til hr@nukissiorfiit.gl

Om Nukissiorfiit
Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I 2020 var 70 % af vores afsætning til el, vand og varme fra vedvarende energi. Frem mod 2030 arbejder vi for 100 % vedvarende energi. I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle 400 ansatte. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist: 19. juni 2022

SØG DENNE STILLING