Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

BYGDEPASSER TIL IKERASAK

Nukissiorfiit søger en bygdepasser til Ikerasak til tiltrædelse snarest muligt.

Bygdepasseren varetager den daglige og faglige ledelse for alle forhold relateret til produktion og distribution af el og vand, herunder drift, optimering og udvikling af kapaciteterne i Ikerasak.

 

De primære arbejdsopgaver omfatter tillige fastholdelse og udvikling af iværksatte tiltag herunder faglige, sikkerheds og administrative tiltag i henhold til givne direktiver, instruktioner og vejledninger. Bygdepasseren medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde på tværs af bygderne, distriktet og virksomheden.

 

Det er derudover bygdepasserens ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 

 • Sikkerheds- og myndighedskrav.
 • Bidrager til at forestå og udvikle ansvarsområdets kapaciteter under hensyntagen til Ikerasak særkendetegn.
 • Faglig oplæring af afløsere i de tekniske anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.
 • Iværksætter oplæring af nye afløsere inden de pålægges afløsning og dermed vagt jf. særskilt instruks herfor.
 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
 • Ad hoc opgaver efter Driftsansvarlig Teamleder Bygder anvisninger.

 

Arbejdsområde
Dit primære arbejdsområde er drift og vedligehold af bygdeelværket med tilhørende bygninger og tekniske installationer.

Derudover vil dine arbejdsopgaver blandt andet være:

 

 • Forestår og bidrager til opdatering og ajourføring af teknisk dokumentation og lagerstyring.  
 • Varetager i koordination og samråd med Driftsansvarlig Teamleder Bygder og fagspecifikke Bygdeformænd relationerne til offentlige myndigheder samt industrien.  
 • Kendskab til procedurer for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.
 • Indgåelse af bindende aftaler inden for det godkendte budget i henhold til Nukissiorfiit prokuraregler.

 

Vi søger en kollega, der: 

 • Teknisk uddannelse – gerne maskinist, faglært elektriker eller maskinarbejder e.l. - eller anden relevant uddannelse herunder kendskab til SRO anlæg vil være en fordel, dog ikke et krav
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
 • Kendskab til EDB på bruger niveau.

 

Du må være indstillet på en del rejse aktivitet såvel internt i distriktet som eksternt til øvrige distrikter og kontoret i Uummannaq. Bopælspligt i Ikerasak. Der må påregnes vagtarbejde.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • Et spændende job i et hyggeligt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team
 • Gode muligheder for at præge stillingens indhold
 • Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

 

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan ikke anvises en personalebolig til stillingen.

 

Vil du vide mere?
Yderligere informationer kan stilles til Driftsansvarlig Teamleder Heinrich H. Holgaard, tlf. +299 95 41 02. Spørgsmål af mere generel karakter bedes stilet til HR-afdelingen, hr@nukissiorfiit.gl eller Tlf. (+299) 34 95 00.

 

Venligst oplys hvor du har set annoncen.

Ansøgningsfrist: 12. april 2021

SØG DENNE STILLING