Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Bygdeformand Vandforsyning til distrikt Disko - Aasiaat

Nukissiorfiit søger en Bygdeformand til at varetager den daglige og faglige ledelse for alle forhold relateret til produktion og distribution af drikkevand, herunder drift, optimering og udvikling for ovennævnte bygder tillknyttet distrikt Disko. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du vil referere til Driftsansvarlig Teamleder bygder og være bosat i Aasiaat.

 

Arbejdsområde:

De primære arbejdsopgaver omfatter tillige fastholdelse og udvikling af iværksatte tiltag herunder faglige, sikkerheds, administrative og ledelsesmæssige tiltag i henhold til givne direktiver, instruktioner og vejledninger. Formanden medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet i Bygdeafdelingen og på tværs af byer, bygder, distriktet og virksomheden.

 

Det er derudover formandens ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 • Sikkerheds- og myndighedskrav.
 • Bidrager til at forestå og udvikle ansvarsområdets kapaciteter under hensyntagen til by og bygders særkendetegn. Faglig oplæring af medarbejdere under ansvarsområdet i de tekniske anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.
 • Iværksætter oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagten i den enkelte bygd. 
 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
 • Ad hoc opgaver efter Driftsansvarlig Teamleder Bygder anvisninger.

 

Formandens bopælspligt vil være Aasiaat, men kan også blive pålagt rejser og kortere ophold i øvrige byer eller bygder i distriktet og hovedkontoret i Nuuk.

 

Vi søger en kollega, der:

 • Teknisk uddannelse – gerne maskinist, elektriker, VVS-montør eller maskinarbejder e.l. - eller anden relevant uddannelse herunder kendskab til SRO anlæg.
 • Ledelsesmæssig erfaring, gerne erfaring med drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.

 

Der såvel sammen med teamleder bygder som selvstændigt kan varetage den daglige og faglige rådgivning og vejledning for medarbejderne i bygderne Attu, Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk, Iginniarfik, Ikamiut, Akunnaaq og Kitsissuarsuit, samt efter behov Kangerluk. De væsentligste opgaver er relateret til praktisk og håndværksmæssig faglig rådgivning og støtte i forhold til drift af produktions- og distributionssystemer for vand.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende job med masser af faglige og personlige udfordringer.
 • Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med godt kammeratskab, samt grundig introduktion og indføring af arbejdsopgaverne.
 • En arbejdsplads i udvikling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

 

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation.

 

Der kan anvises en bolig, for hvilken der betales husleje med videre, efter gældende regler. Har du allerede personalebolig anvist gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til den anviste bolig.

 

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Teamleder Aqqa Tuumarsi Mathiassen, tlf.89 48 59, mobil: 53 64 22 eller e-mail: atma@nukissiorfiit.gl

Oplysninger af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen, HR@nukissiorfiit.gl eller +299 34 95 00.

 

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest 11. februar 2019. For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl