Gå til hovedindhold
205

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet söker en mångsidig IT-profil till drift och användarstöd

Tjänsten är placerad i ett välfungerande team för IT & service med sex medarbetare som betjänar ca 160 kollegor. Systempaketet är utpräglat administrativt utan tunga facksystem. Så stor del som möjligt av IT-driften outsourcas, och vi har en klar preferens för standardlösningar och förenklingar. IT-uppgifterna i teamet som helhet består därför huvudsakligen av projektledning, leverantörstyrning, driftoptimering samt användar- och teknisk support som kräver fysisk närvaro.

Charmen med jobbet består av mångsidiga uppgifter i en miljö med kollegor från alla nordiska länder placerad i Nordens Hus i hjärtat av Köpenhamn. Visionen vi arbetar efter är att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Huset inrymmer även Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden.

I höstas gick vi live med en standardlösning för ESDH (Public 360) och presentation av mötesmaterial (First Agenda). Parallellt är vi i gång med bland annat konsolidering av serverparken samt optimering av servicedesk.

Uppdragsportföljen varierar över tid i en lärande miljö. I utgångspunkt ska den önskade profilen fokusera på följande:
 
  • Samarbete med våra outsourcing-partner om systemadministration, underhåll och optimering av våra IT server-, moln- och basplattformar och implementering av standardprogram
  • Användarstöd, härunder bl.a. Office365, Teams, Public360, Templafy och videomöteslösningar
  • Användaradministration internt och i samarbete med leverantörerna.
     
Önskad profil

Vi är öppna för att många karriärvägar kan föra till den önskade profilen. Ju fler av följande punkter du kan uppfylla, desto bättre:
  • Flera års erfarenhet som IT-support, IT-administratör eller teknisk IT-konsulent.
  • Flera års erfarenhet av IT-drift och IT-support, härunder exempelvis MS Office, ESDH-system, First Agenda, Teams/Zoom, Windows Server, SQL, Azure, In-tune.
  • Erfarenhet av mindre projekt och organisatorisk implementering av nya lösningar tillsammans med slutanvändarna.
  • Av mer personliga egenskaper är det viktigt att du tänker i lösningar och är en flexibel teamspelare.
  • Språkligt ska du kunna förstå och formulera dig väl både muntligt och skriftligt på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska).

För att få anställning i Nordiska ministerrådets sekretariat krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela Norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta IT- och serviceledare Kasper Hartø på mejl kashar@norden.org eller mobil: +45 4081 2829. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.

Sista datum för ansökan är 2 februari 2023.

 
 

 

Skicka ansökan