Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker seniorrådgivare inom politikområdet utbildning och forskning

Vill du bidra till Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030? Då är en roll som seniorrådgivare inom politikområdet utbildning och forskning kanske något för dig. Politikområdet omfattar även det nordiska språksamarbetet.

Tjänsten, som har fokus på utbildningspolitik, är placerad inom avdelningen för kunskap och välfärd (KV). Avdelningen stödjer tre ministerråd: Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U), Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) och Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integration av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: NordForsk, Nordens välfärdscenter (NVC) och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA). 

Avdelningen har 17 medarbetare, inklusive två studentmedhjälpare. Arbetet är organiserat i team där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Att bidra till att utforma, driva och utveckla det politiska samarbetet mellan de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland på utbildningsområdet med särskilt fokus på gymnasieskolan och yrkesutbildning, vuxnas lärande, livslångt lärande och framtidens kompetenser.
 • Att fokusera, utveckla och följa upp samarbetet i ljuset av Nordiska ministerrådets vision och de tre prioriterade strategiområdena ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden, bland annat med särskilt fokus på tvärsektoriella insatser, hållbar utveckling, demokrati och analyssamarbete.
 • Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) och ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U).
 • Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom utbildningsområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå, samt att medverka i tvärsektoriella insatser med relevans för utbildningsområdet.
 • Att hantera insatser, ekonomi och budgetfrågor inom ansvarsområdet. 
 • Att sköta upphandling av externa analyser, utredningar och utvärderingar samt tillsättning av arbetsgrupper med mera.
 • Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser.

Tjänsten innebär resor, framför allt inom Norden (upp till 30 dagar/år).

Utbildning och erfarenhet
 • Du har en relevant högre akademisk utbildning (masternivå) och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet.
 • Du har kunskap om och erfarenhet av nordisk utbildningspolitik.
 • Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete inom ett departement/ministerium, myndighet/styrelse eller motsvarande.
 • Du har erfarenhet av politiskt styrda organisationer och internationellt samarbete.
 • Du har erfarenhet av projektledning, projektadministration samt ekonomi- och budgetstyrning.

Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk danska, svenska eller norska och ha goda engelskkunskaper.

Du som person
 • Du har lätt att samarbeta med andra och bygga upp och underhålla nätverk både internt och externt.
 • Du har förmåga att initiera och driva såväl korta som långa processer i nära samarbete med många aktörer.
 • Du har en god analytisk förmåga och god politisk förståelse.
 • Du är bra på att kommunicera och har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela Norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål för perioden 2021–24.
 
För mer information se www.norden.org

Vi ser fram emot din ansökan
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta tf. avdelningschef Helle Glen Petersen, telefon +45 29 69 29 78, eller e-post helpet@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Sista datum för ansökan är 1 september 2022. Vi önskar att du tillträder tjänsten 1 november 2022 eller snarast möjligt därefter.
 
 

 

Skicka ansökan