Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker seniorrådgivare ansvarig för medie- och kulturpolitiska frågor

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en erfaren seniorrådgivare till avdelningen för Kultur och resurser (KR). Avdelningen har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: kultur och medier, barn och unga, jämställdhet samt fiskeri, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. Arbetet på avdelningen är organiserat i team bestående av rådgivare och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen.
 
Tjänsten är placerad i teamet som arbetar med kultur- och mediepolitiska frågor. Du kommer även att samarbeta med övriga team på avdelningen och inom sekretariatet. Jobbet är spännande, mångsidigt och stundom hektiskt. I en snabbt föränderlig värld vill vi se möjligheter och ta fatt i dem. Vi stöder och hjälper varandra att uppnå resultat.
Vill du vara med? 
 
Till arbetsuppgifterna hör
Sekretariatsbetjäning

 • Förbereda minister- och ämbetsmannamöten, skriva ärendeframställningar samt följa upp beslut från dessa möten
 • Initiera, följa och utveckla det nordiska politiska samarbetet inom kulturområdet
 • Ansvara for kontakt och dialog med samarbetsorgan företrädesvis inom medieområdet, men också ministerrådets kulturinstitutioner, samt ge stöd till deras utveckling och drift
 • Ansvara för program- och projektstyrning
 • Göra analyser och styra processer

Policyrådgivning och -utveckling

 • Initiera och förbereda ärenden, dels utifrån initiativ från de nordiska länderna och deras intressenter, dels utifrån den politiska utvecklingen eller ministerrådets egen värdering.
 • Delta i och bidra till utvecklingen av politiska prioritetsområden så som hållbar utveckling, internationellt samarbete, barn och unga, jämställdhet samt andra tvärsektoriella satsningar
 • Nätverksarbete
 • Hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom området, såsom ämbetsmän och experter i de nordiska länderna.
 • Delta i nationella och internationella möten och konferenser
 • Förmedla ministerrådets prioriteringar, det nordiska (kultur)samarbetet till samarbetspartners och andra intressenter
 • Delta och bidra till den utvecklingen av sekretariatets interna arbete

Kravprofil 
Du som söker ska ha relevant akademisk utbildning på lägst masternivå samt minst sex års relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom medie- och kulturområdet. Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling och att du har arbetat i en politisk miljö, inom nationell, statlig förvaltning och/eller i internationella organisationer. Erfarenhet av styrning av institutioner eller organisationer, och/eller mediepolicyarbete är en fördel.
 
Arbetsuppgifterna förutsätter att du är lösningsorienterad och analytiskt lagd, samt att du i ett dynamiskt team kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och samtidigt känna ansvar för helheten. Du kan snabbt sätta dig in komplicerade och breda frågeställningar. Du ska ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta, liksom att skapa starka nätverk.
 
Du ska ha lätt för att formulera dig i tal och skrift på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska), samt på engelska. I arbetet ingår en del resor, till största delen inom de nordiska länderna, så en flexibel tillgång är viktig.
 
Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.
 
Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.
 
Sista datum för ansökan är den 27 mars 2018.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Mikael Höysti på e-post mikh@norden.org eller på telefon +45 21717110. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Titel:
Seniorrådgivare ansvarig för medie- och kulturpolitiska frågor

Organisation:
Nordiska ministerrådets sekretariat

Stad:
Nordens Hus, Köpenhamn

Ansökningens sista datum:
den 27 mars 2018

Anställningsvillkor:
Nordiska villkor

Kontaktpersoner:
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Mikael Höysti på e-post mikh@norden.org eller på telefon +45 21717110. För information om anställningsvillkoren vänligen kontakta hr@norden.org.