Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker rådgivare/seniorrådgivare inom bioekonomi

Vill du vara med och stärka det nordiska samarbetet?
 
Har du kompetens inom bioekonomi och är insatt i frågor som gäller resiliens och hållbara lösningar i primärnäringarna? Och vill du medverka till att forma, stimulera och utveckla det nordiska samarbetet så vi kan bidra till lösningar på globala utmaningar? I så fall har vi ett jobb för just dig!
 
Nordiska ministerrådets sekretariat söker en rådgivare/seniorrådgivare för att ingå i teamet för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (FJLS).
 
Du samarbetar även med andra team på avdelningen och vid sekretariatet. Arbetet är spännande, mångsidigt och ibland hektiskt. I en värld i snabb förändring vill vi se möjligheter och ta tag i dem. Vi stöttar och hjälper varandra med att uppnå resultat.
 
Avdelningen för kultur och resurser har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet på följande områden: kultur och medier, barn och unga, jämställdhet, FJLS samt internationellt samarbete. Arbetet på avdelningen är organiserat i team som består av rådgivare och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. 
 
Arbetsuppgifterna är bl.a. följande:
 • Arbeta för nordiskt samarbete inom bioekonomi och livsmedelspolitik, men även vara redo att bidra till andra politikområden som ingår i avdelningen.
 • Delta i och bidra till att utveckla tvärsektoriella satsningar.
 • Skapa och upprätthålla nätverk i de nordiska länderna och internationellt samt delta på nationella, nordiska och internationella samarbetsarenor.
 • Delta i och bidra till utvecklingen av sekretariatets interna arbete.   
   
Sekretariatstjänster
 • Tillsammans med kollegorna förbereda minister- och ämbetsmannamöten i Nordiska ministerrådet, skriva föredragningar samt följa upp beslut från dessa möten.
 • Bidra till att synliggöra och kommunicera resultat från det nordiska samarbetet, med särskild vikt vid bioekonomi och livsmedelssystem.
 • Ha ansvar för kontrakt och dialog med samarbetspartner och förvaltningsorgan i förbindelse med program- och projektstyrning samt verkställande av politiska beslut.
 • Vägleda och koordinera arbetet för olika arbetsgrupper underställda ämbetsmannakommittéerna.  
   
Din bakgrund
 • Du har relevant högre akademisk utbildning och flera års relevant arbetserfarenhet.
 • Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling, och att du har arbetat i en politisk miljö, i nationell, statlig förvaltning och/eller i internationella organisationer.
 • Du är lösningsorienterad och analytiskt lagd, känner ansvar för helheten och bidrar aktivt till teamets och sekretariatets arbete, men samtidigt känner du dig bekväm med att jobba självständigt och ta egna initiativ.
 • Du kan snabbt sätta dig in i komplicerade och omfattande problemställningar. Du måste ha goda sociala färdigheter och ha lätt för att samarbeta.
 • Du ska ha lätt för att formulera dig muntligt och skriftligt på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska) samt på engelska.  
   
I jobbet ingår en del resor, mestadels inom de nordiska länderna, så en flexibel inställning är viktig.
 
För att få anställning i Nordiska rådets sekretariat krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
  
Din personliga profil
Arbetet förutsätter att du är analytisk, att du kan arbeta självständigt och själv ta initiativ samt att du snabbt kan sätta dig in i komplicerade och omfattande frågor. Du ska gilla och vara bra på att organisera, strukturera och följa upp ditt eget och andras arbete samt att följa både långa och korta processer från början till slut. Du kommer ibland att arbeta under stor tidspress samtidigt som arbetet ställer stora krav på noggrannhet. Som person är du initiativrik, positiv och självständig. 
 
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder särskilt stöd för etablering till alla som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.
 
Läs mer om en karriär i det nordiska samarbetet och se en kort film om vår relocation service.
 
Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda. 

För mer information, se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Torfi Johannesson på e-post torjoh@norden.org. Vill du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Vi vill att du ska tillträda så snart som möjligt.
 
Sista ansökningsdag är den 30 maj 2022.
 
 

 

Skicka ansökan