Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en tolkningsrådgivare med finska eller isländska som A-språk

Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets gemensamma kommunikationsavdelning söker en tolkningsrådgivare med finska eller isländska som A-språk. Tolknings- och översättningsenheten har fem anställda, varav en fungerar som enhetens arbetsledare. Enheten är en del av kommunikationsavdelningen som leds av en kommunikationschef.

Vi erbjuder ett spännande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som rådgivare hos oss på Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn får du möjlighet att arbeta med mångsidiga uppgifter. Arbetsspråken på sekretariatet är danska, norska och svenska.
 
Arbetsuppgifter
 • Ansvar för praktisk administration av tolkningsuppdrag
 • Kontakter och korrespondens till frilanstolkar
 • Organisering av tolkning på möten och konferenser
 • Generell rådgivning i tolkningsfrågor
 • Tolkning på nordiska möten och konferenser under handledning av en erfaren kollega
 • Statistikföring av enhetens tolkningsuppdrag
 • Översättning av kortare texter till modersmålet
 • Terminologiarbete och språkvård
 • Andra relevanta administrativa uppgifter
   
Kravprofil
Du har relevant akademisk utbildning, god administrationsförmåga samt gärna erfarenhet av tolkning i praktiken. Under din anställning kommer du att få coaching och handledning med målet att göra dig till en professionell nordisk tolk. Du har finska eller isländska som A-språk och ett av de skandinaviska språken (danska, norska eller svenska) som returspråk. Målet är att du på sikt kan tolka även från de två övriga skandinaviska språken till ditt A-språk.
 
Du kommer att ha ansvar för praktisk administration av enhetens tolkningsuppdrag, och därför är det viktigt att du har förmåga att hantera flera saker samtidigt. Arbetsuppgifterna kräver goda IT-kunskaper samt nyfikenhet och öppenhet inför nya utmaningar.
 
Du kommer att arbeta tätt ihop med fyra kollegor i tolknings- och översättningsenheten och andra medarbetare på kommunikationsavdelningen, vilket förutsätter en god samarbetsförmåga samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt.
 
Anställningen sker antingen i tjänstekategorin rådgivare eller seniorrådgivare, beroende på antal år med relevant arbetslivserfarenhet. För anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Skicka din fritt formulerade ansökan på ett skandinaviskt språk senast tisdag den 30 januari kl. 23.59 (GMT +1). Observera att endast ansökningar på danska, norska eller svenska behandlas.
 
Aktuella kandidater inkallas till test och intervju.
 
Tillträde önskas den 15 augusti 2018.

Mer information om tjänsten 
Önskar du veta mer om tjänsten kan du kontakta Helena Sjöberg, seniorrådgivare inom tolkning, telefon +45 60 39 42 43 eller e-post helsjo@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
Skicka ansökan