Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en chef för administration och verksamhetsstyrning

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en chef med förmåga att utveckla och stärka Nordiska Ministerrådets centrala administration och verksamhetsstyrning.
 
Tjänsten är nyinrättad och samlar det övergripande ansvaret för att förvaltningsprocesser, arbetsverktyg, resursfördelning och administrativa funktioner fungerar och stödjer ministerrådets arbete med att uppnå vision 2030 om att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region.
 
Du ingår i ministerrådets översta ledning och rapporterar till generalsekreteraren. Du samarbetar nära med stabschefen för att hantera behoven från fackavdelningarna. Du leder två avdelningschefer med ansvar för Förvaltning och HR respektive Ekonomi som tillsammans har ca 30 medarbetare. Du ansvarar vidare för det administrativa samarbetet med Nordisk Kulturfond och Nordiska Rådets sekretariat.
 
Arbetsuppgifterna innefattar övergripande ansvar för bland annat följande: 
 
 • Drift och administrationsutveckling - utveckla arbetsprocesser, styrdokument och rutiner för att förenkla och säkra god förvaltning
 • Administrationsbudget - planering, process, kvalitetssäkring och uppföljning
 • Ekonomisk förvaltning inklusive projektförvaltning - redovisning och finansiell uppföljning och rapportering
 • Förvaltningsstöd till de nordiska institutionerna – arbeta mot en mer enhetlig förvaltning
 • Strategisk HR inklusive bemanning och kompetensutveckling i dialog med ledningsgrupp och personalförening 
 • Digitalisering och IT - systemutveckling, processtöd, standardisering
 • Juridiskt stöd till ledningen – regelefterlevnad, förhandla på mandat av generalsekreteraren

Kravprofil
Vi söker dig som har:
 
 • Relevant högre akademisk utbildning
 • Bred erfarenhet med god insikt i offentlig förvaltning, gärna från ett departement/ministerium eller annan politiskt styrd organisation
 • God ledarförmåga och med erfarenhet och intresse för att leda medarbetare med olika roller och kompetenser
 • Hög stresstålighet och kapacitet att hantera en stor arbetsmängd
 • Solid erfarenhet av generell administration och erfarenhet av ett eller flera av avdelningens ansvarsområden på en övergripande strategisk nivå
 • Erfarenhet från arbete med ledningsstöd på strategisk nivå
 • Flytande kunskaper i ett av de skandinaviska språken: svenska, norska eller danska, samt goda kunskaper i engelska
 • Förmåga och intresse av att arbeta med olika kulturer och arbetssätt på en internationell arbetsplats 
   
Medborgarskap i ett av de nordiska länderna är en förutsättning för anställning.

Som person söker du lösningar genom samarbete och skapar förtroende både internt och externt. Du är en tydlig ledare med en förmåga att skapa goda resultat med hjälp av dina medarbetare. Du har förmågan att leda daglig drift samtidigt som du är en viktig aktör i generalsekreterarens ledning och bidrar med ett helhetsperspektiv genom analys och strategiskt tänkande.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet är uppdelat i olika avdelningar med ansvar för politiska sakområden, administration och kommunikation. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta stabschef Jonas Wendel på e-post jonwen@norden.org.
 
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är 16 december 2021.
 
 

 

Skicka ansökan