Gå til hovedindhold
127

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en avdelningskoordinator till avdelningen för kunskap och välfärd (KV)

Vill du vara med och skapa nordisk nytta på högsta nivå? Så har vi jobbet för dig!
 
Arbetet inom kunskap och välfärd är organiserat i team, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 18 medarbetare, varav fyra koordinatorer. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att vara ett administrativt stöd till avdelningen och avdelningschefen, följa upp avdelningens ekonomi i samråd med avdelningschefen samt utföra allmänna kontorsgöromål. För tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna och arbetet innebär en del resor.
 
Dina arbetsuppgifter:
 • Utvecklande och säkrande av goda administrativa processer och rutiner på avdelningen
 • Fortlöpande budgetuppföljning samt administration av kontrakt inom ramen för ministerrådets projekt- och programverksamhet
 • Administration av minister- och ämbetsmannakommittémöten samt andra möten (utskick av kallelser och underlag, referatskrivning, lokalbokning etc.)
 • Regelbunden kommunikation - framför allt skriftlig -  med aktörer i departement, ministerier, projekt, arbetsgrupper, institutioner etc.
 • Introduktion av nyanställda till ministerrådets arbetsrutiner samt koordinering/handledning av avdelningens studentmedarbetare
 • Fördelning och samordning av såväl inkommande som utgående interna beställningar
 • Uppdatering av webbsidor
 • Dagligt administrativt stöd till avdelningschefen
 
Din bakgrund:
 • Du har relevant utbildning med inriktning på administrativt arbete (tjänsten kräver inte akademisk utbildning).
 • Du har gedigen dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, gärna inom offentlig verksamhet
 • Du har erfarenhet av och god förståelse för ekonomi- och budgetstyrning
   
Du som person:
 • Du är strukturerad och har en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra
 • Du kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden
 • Du har erfarenhet av Officepaketet och något större digitalt dokumenthanteringssystem (inom ministerrådet används Public 360)
 • Du tycker om att ge god service
 • Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på något av de officiella språken danska, norska eller svenska
 • Du kan även uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på engelska
 
Avdelningen stödjer tre ministerråd (med underliggande ämbetsmannakommittéer): de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U), de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S) och de nordiska arbetslivsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: NordForsk, Nordens välfärdscenter (NVC) och Nordiska Institutionen för
Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschefen Christina Springfeldt,
telefon +45 60 39 42 50, eller e-post chrspr@norden.org.
 
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är 4. juli 2019. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 33 augusti 2019.