Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en avdelningschef till Generalsekreterarens kontor

Generalsekreterarens kontor är en stabsavdelning för Nordiska ministerrådets generalsekreterare och stödjer de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) i samordning av det nordiska regeringssamarbetet. Avdelningen ansvarar för Nordiska ministerrådets internationella verksamhet, inklusive de nordiska kontoren i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Andra kärnuppgifter är arbetet med att undanröja gränshinder mellan de nordiska länderna och analys och statistik-arbete. Avdelningen är ansvarig för övervakningen av diverse program, projekt och policyförberedande insatser.
 
Arbetet inom avdelningen koordineras mellan avdelningschefen och relevanta medarbetare, ofta organiserade i team. Varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 15 medarbetare.
 
Arbetsuppgifter och ansvar
Avdelningschefen, tillika generalsekreterarens stabschef, leder arbetet inom avdelningen och har det överordnade ansvaret för avdelningens politikområden, vilket bland annat innefattar förberedelse och uppföljning av möten med Samarbetsministrarna (MR-SAM) och Nordiska samarbetskommittén (NSK).
 
Avdelningschefen rapporterar till generalsekreteraren och ingår i generalsekreterarens ledningsgrupp. Avdelningschefen deltar därmed i sekretariatets överordnade ledning och arbetar mycket nära generalsekreteraren och är hennes närmaste rådgivare.
 
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande:
 • löpande stöd till generalsekreterarens dagliga arbete
 • ledning av avdelningens arbete inklusive personalansvar för avdelningens anställda
 • vidareutveckling av det nordiska samarbetet inom ansvarsområdet i enlighet med reformarbetet, bl.a. genom analysarbete och policyutveckling
 • leda och genomföra Nordiska ministerrådets internationella arbete
 • sekretariatsstöd och uppföljning av arbetet med avveckling av gränshinder
 • ett välfungerande och tvärgående samarbete med externa aktörer
 • budgetarbete inom verksamhetsområdet
 • aktivt deltagande i genomförandet av tvärgående strategier
Kravprofil
Vi söker dig som har:
 • relevant högre akademisk utbildning
 • god ledarförmåga med bred erfarenhet som ledare där du arbetat med komplexa, politiska och fackmässiga problemställningar i departement/ministerier eller andra politiskt styrda organisationer
 • erfarenhet från arbete med ledningsstöd på strategisk nivå
 • en god nordisk kultur- och språkförståelse och flytande kunskaper i ett av de skandinaviska språken: svenska, norska eller danska, samt goda kunskaper i engelska
 • förmåga och intresse av att arbeta med olika kulturer och arbetssätt på en internationell arbetsplats
 • förmåga att skapa kontakter och utveckla nätverk med olika aktörer 
 Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett eller flera av avdelningens ansvarsområden.
 
Vidare är du:
 • strategisk i din ledarstil med en förmåga att skapa goda resultat med hjälp av dina medarbetare
 • initiativrik och motiverande med en förmåga att skapa goda relationer
 • en god kommunikatör både internt och externt 
Medborgarskap i ett av de nordiska länderna är en förutsättning för anställning.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Anders Geertsen, telefon +45 21 71 71 06, eller e-post ange@norden.org.  
 
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är den 23 april. Intervjuer planeras att genomföras i början av maj.