Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en avdelningschef för HR, administration och juridik

Avdelningen för HR, administration och juridik (HRAJ) har ett brett och spännande ansvarsområde som innefattar alla administrativa funktioner i Nordiska ministerrådets sekretariat. Avdelningen ansvarar dessutom för att tillhandahålla administrativa tjänster till Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden.
 
Avdelningen har ca 25 medarbetare fördelade på HR, Juridik, IT och Service samt enheten för ekonomi, styrning och lön. Avdelningschefen rapporterar till generalsekreteraren och ingår i generalsekreterarens ledningsgrupp.
 
Avdelningen ansvarar för utformning av budget och för att säkerställa god ekonomisk förvaltning. Förvaltning av de nordiska institutionerna och projektverksamheterna i Norden är också centrala uppgifter. Som avdelningschef blir du en central aktör i flera politiska processer – exempelvis på HR-området och inom det nordiska justitiesamarbetet.
 
Arbetsuppgifter och ansvar
Som chef för HRAJ ges du ett totalansvar för många av de uppgifter och processer som har stor påverkan för hela Nordiska ministerrådets sekretariat. Du ansvarar för daglig drift och utveckling av samtliga administrativa funktioner genom avdelningens enheter.
 
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande: 

 • Den nordiska budgeten - Förberedelse, process, kvalitetssäkring och uppföljning
 • Ekonomisk förvaltning - Redovisning och finansiell uppföljning och rapportering
 • Förvaltningsstöd till de nordiska institutionerna - Säkerställa enhetlig förvaltning och stöd till ledning
 • HR - Drift och utveckling i nära dialog med ledningsgruppen och organisationens personalförening 
 • Drift och administration - Service, reception, dokumentationsförvaltning, intranät, säkerhet etc.
 • Sekretariatetsansvar för det nordiska justitiesamarbetet
 • Personalansvar för avdelningens anställda

Kravprofil
Vi söker dig som har:

 • relevant högre akademisk utbildning
 • bred erfarenhet med god insikt i offentlig förvaltning, gärna från ett departement/ministerium eller annan politiskt styrd organisation
 • god ledarförmåga och med erfarenhet och intresse för att leda medarbetare med olika roller och kompetenser
 • solid erfarenhet av generell administration och erfarenhet av ett eller flera av avdelningens ansvarsområden på en övergripande strategisk nivå
 • erfarenhet från arbete med ledningsstöd på strategisk nivå
 • flytande kunskaper i ett av de skandinaviska språken: svenska, norska eller danska, samt goda kunskaper i engelska
 • förmåga och intresse av att arbeta med olika kulturer och arbetssätt på en internationell arbetsplats 

Medborgarskap i ett av de nordiska länderna är en förutsättning för anställning.

Som person söker du lösningar genom samarbete och skapar förtroende både internt och externt. Du är en tydlig ledare med en förmåga att skapa goda resultat med hjälp av dina medarbetare. Du har förmågan att leda daglig drift samtidigt som du är en viktig aktör i generalsekreterarens ledning och bidrar med ett helhetsperspektiv genom analys och strategiskt tänkande.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta HR Seniorrådgivare Claes Hjelmér, telefon +45 60 39 42 83, eller e-post clahje@norden.org.  
 
För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är den 23 april. Intervjuer planeras att genomföras i början av maj.