Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Nordisk Råds sekretariat i København søger ny rådsdirektør

Nordisk Råd søger en erfaren og dygtig leder med visioner, som vil være med til at påvirke det officielle nordiske samarbejde i årene fremover. Denne stilling bliver ledig til besættelse pr. 1. februar 2021.

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordisk samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

Rådsmedlemmerne sidder i landenes parlamenter og bliver udpeget af parlamenterne efter forslag fra partigrupperne. Nordisk Råd, som ledes af Præsidiet, samles til to årlige møder; temasessionen og den ordinære session, hvor de nordiske parlamentarikere tager beslutninger om forhold, man ønsker, at de nordiske regeringer skal finde løsninger på.

På den ordinære session hvert efterår vælges præsidenten, vicepræsidenten og medlemmerne af Præsidiet for det kommende år. Præsidentskabet roterer mellem landene. Det løbende politiske arbejde i Nordisk Råd foregår i udvalg og partigrupper.

Nordisk Råd bliver betjent af et sekretariat, som er lokaliseret sammen med Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Desuden er der nationale sekretariater i de nordiske parlamenter.
 
Stillingen som direktør i Nordisk Råds Sekretariat
Rådsdirektøren rapporterer til Præsidenten for Nordisk Råd og er overordnet ansvarlig for Nordisk Råds sekretariat. Sekretariatets opgaver er mange og alsidige, herunder at yde støtte til rådets organer, planlægge og forberede møder og konferencer samt forberede sager til politiske beslutninger. Endvidere yder sekretariatet støtte til rådet i dets internationale kontakter og sikrer information og kontakt til medier og offentligheden. Stillingen er krævende, men særdeles udfordrende for den rette person.
 
Som rådsdirektør vil du blandt andet arbejde med følgende opgaver:
 • Lede sekretariatet i henhold til de til enhver tid gældende aftaler, forretningsorden og instruktioner for Nordisk Råds Sekretariat
 • Sikre at visioner, mål og strategier altid er afstemt og besluttet i overensstemmelse med Nordisk Råds behov og muligheder
 • I samarbejde med præsidenten og præsidiet skal rådsdirektøren arbejde for at synliggøre og øge kendskabet til det nordiske parlamentarikersamarbejdes virksomhed og visioner
 • Videreudvikle relationerne til sekretariatets opdragsgivere og samarbejdspartnere. Det vil sige til Præsidenten, Præsidiet og til rådets øvrige organer og udvalg. Endvidere til Nordisk Ministerråd, de nationale sekretariater og partigruppesekretariaterne m.v.
 • Sikre et professionelt, engageret og kommunikerende arbejdsmiljø for sekretariatets ca. 15 medarbejdere og at opgaveløsningen har den højeste kvalitet.
   
Stillingen indbefatter en del rejsevirksomhed, primært i Norden.
 
Vi søger en person som har:
 • Bred ledererfaring, gerne fra komplekse netværksorganisationer
 • Solid indsigt i og forståelse for politiske processer, fortrinsvis i parlamentarisk sammenhæng
 • Kontinuerligt fokus på at udvikle sekretariatet som organisation samt udvikle samarbejdet med aktuelle interessenter i det nordiske parlamentarikersamarbejde
 • Et stort fokus på lederskab
 • Stor interesse for og indsigt i det nordiske samarbejde specielt og internationalt samarbejde generelt
 • En udadvendt, synlig og sikker fremtræden med store evner for at skabe relationer og netværk i et komplekst miljø
 • En motiverende, personlig og engagerende lederstil samtidig som vedkommende er struktureret, målrettet og evner at eksekvere
 • Have en grundlæggende forståelse for politiske processer generelt set, og indenfor det nordiske samarbejde i særdeleshed.
 • Have et reflekteret og klart forhold til at lede andre mennesker samt kunne kommunikere godt både internt og eksternt
 • God administrativ erfaring
 • Gode sprogkundskaber i enten norsk, svensk eller dansk samt engelsk.
   
Du skal være statsborger i et af de nordiske lande.
 
En ambitiøs og social arbejdsplads
Vi tilbyder et udviklende og meningsfyldt arbejde i et nordisk og internationalt miljø med kolleger fra hele norden. Vi kan endvidere tilbyde en fem årig kontrakt på konkurrencedygtige betingelser, med evt. mulighed for 3 års forlængelse. Der er særlige vilkår for de, som vælger at flytte til Danmark fra et andet nordisk land. Er du ansat i statsadministrationen, har du ret til orlov i perioden.

Se mere om En karriere i det nordiske samarbeidet samt en Kortfilm om relocation service.

Yderligere information om stillingen:
Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende rådsdirektør Britt Bohlin på e-mail brbo@norden.org. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte administrationschef Anya Strøm Kromann på e-mail anystr@norden.org.

For mere information se www.norden.org.

Sidste ansøgningsdag:
Sidste ansøgningsfrist er d. 26. oktober 2020. Første interview finder sted under uge 46. Der indgår tests som en del af rekrutteringsprocessen.

Din ansøgning bliver behandlet konfidentielt.

Tiltrædelse til tjenesten sker efter aftale.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

 
 
Send ansøgning