Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren seniorrådgivare inom Control & Compliance till Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn

Har du erfarenhet av Control och Compliance, rapportering och projektstyrning – och har du modet att bygga en ny enhet med fokus på den ekonomiska sidan av projektförvaltning? Då kanske du är vår nya kollega på Nordiska ministerrådets ekonomiavdelning.
 
Ekonomiavdelningen spelar en central roll i sekretariatets arbete med Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Vi stöder de goda beslutsunderlagen i hela organisationen och ser till att det är ”ordning i maskinrummet” så att sekretariatet kan betjäna våra samarbetspartner på bästa möjliga sätt.
 
Räkenskapsavslutningen och revisionen har visat på ett antal svagheter i processen kring projektförvaltningen. Därför har vi beslutat att stärka ekonomiavdelningen med ett litet team (två personer) som fortlöpande ska se till att den ekonomiska sidan av projektförvaltningen ständigt är solid, transparent och korrekt. Vi har nyligen blivit en självständig avdelning som består av cirka 14 anställda, men avdelningen förväntas växa något den närmaste tiden. Avdelningens medarbetare rapporterar till ekonomichefen/avdelningschefen.
 
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta
  • planering och genomförande av en fortlöpande genomgång av efterlevnaden i alla 600–700 projekt
  • professionell ledning av uppdrag och teamets insats
  • rapportering av resultat till både ledning och den berörda fackavdelningen
  • stöttning och dialog med projektrådgivare.
 
Du är den perfekta kandidaten om
  • du har relevant högre utbildning inom revision, ekonomi eller finans
  • du har minst fem års relevant arbetslivserfarenhet, inbegripet uppgiftsansvar
  • du har förmåga att skapa god dialog och bra samarbetsrelationer samtidigt som du kan arbeta självständigt
  • du är målinriktad, strukturerad och noggrann
  • du har kunskaper i affärssystemet Unit 4.
 
Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.
 
Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetare från hela Norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Visionen har 3 strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett socialt hållbart Norden och Ett konkurrenskraftigt Norden. Den seniorrådgivare som vi nu söker ska arbeta med detta. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål for perioden 2021–24.

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org
 
Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Gerner Oddershede på gerodd@norden.org eller +45 2710 9438. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Vi önskar att du tillträder tjänsten så snart som möjligt. Sista datum för ansökan är 20 juni 2021. Första intervjuomgången äger rum 8–9 juli och den andra 12 juli 2021.
 
 

 

Skicka ansökan