Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Avdelningskoordinator (assistent) till avdelningen för tillväxt och klimat på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn

Vill du bidra till Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030? Då är rollen som avdelningskoordinator något för dig.

Tjänsten är placerad i avdelningen för tillväxt och klimat. Denna avdelning har ansvaret för att assistera sex ministerråd och politikområden: miljö och klimat, näringsliv, energi, regionalpolitik, digitalisering och finanspolitik. Avdelningen har dessutom ansvar för organisering och samarbete om FN:s globala hållbarhetsmål. Arbetet på avdelningen är organiserat i arbetsgrupper, där tvärgående arbete prioriteras högt.

Alla medarbetare i avdelningen rapporterar direkt till avdelningschefen.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Upprätta och säkerställa goda administrativa processer på avdelningen i nära samarbete med avdelningschefen och med sekretariatets övriga avdelningskoordinatorer
 • Utarbeta dagordningen till avdelningsmöten samt ordna med de praktiska arrangemangen vid mötena, däribland referat
 • Samordna alla beställningar som kommer in till avdelningen
 • Fungera som teamledare för avdelningens studentmedhjälpare och säkerställa en ändamålsenlig fördelning av uppgifter i nära dialog med rådgivarna och koordinatorerna
 • Projektadministration inom ramen för ministerrådets projekt- och programverksamhet inklusive fortlöpande ekonomihantering och budgetuppföljning
 • Administration av minister- och ämbetsmannakommittémöten samt andra möten (utskick av kallelser och underlag, referatskrivning, lokalbokning etc.)
 • Agera team-ledare för avdelningens koordinatorer.

Tjänsten innebär under normala omständigheter resor, framför allt inom Norden (ca 20 dagar/år).

Utbildning och erfarenhet
 • Du har relevant utbildning med inriktning på administrativt arbete (tjänsten kräver inte akademisk utbildning)
 • Du har gedigen dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, gärna inom offentlig verksamhet
 • Du har erfarenhet av och god förståelse för ekonomi- och budgetstyrning
 • Du har erfarenhet av Officepaketet och något större digitalt dokumenthanteringssystem (inom ministerrådet används Public 360).
   
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska. Du kan även uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på engelska.

Du som person
 • Du ska vara mycket serviceinriktad
 • Du är duktig på att organisera och samordna
 • Du kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden
 • Du är bra på att prioritera.
   
Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetar från hela norden
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomienhet. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda. Nordiska ministerrådet vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030.

För mer information se www.norden.org.

Vi ser fram mot din ansökan
Önskar du att veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Ida Heimann Larsen på idalar@norden.org. Önskar du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Önskat tillträde är så snart som möjligt. Sista datum för ansökan är 16 december 2020.
 
 
Skicka ansökan