Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Nyoprettet chefstilling for uddannelse

Brænder du for ledelse? Kan du motivere og skabe engagement blandt dygtige faglige medarbejdere? Så er det dig, vi søger.

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk er en velfunderet og dynamisk uddannelsesinstitution, der udbyder en række erhvervsrettede og praktikbaserede uddannelser i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige instanser. Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk er inde i en udviklingsfase med fokus på nye tilbud, som skal styrke vores ambition om at tiltrække og fastholde studerende samt at matche erhvervslivets behov for kompetent arbejdskraft.

Dine opgaver
Som uddannelseschef skal du være bevidst om din egen kunnen og samtidigt kunne bevæge dig fleksibelt mellem ledelse og uddannelsesadministration. Du skal udvise sikkerhed og være beslutsom i din ledelsesstil, men samtidig være lydhør og åben i relationen med andre ledere, medarbejdere og elever. Som uddannelseschef evner du at motivere og skabe engagement, og du kan kommunikere og tydeliggøre baggrunden for beslutninger over for medarbejdere og elever. Du skal være selvledende og samtidigt bevist om de langsigtede mål som ligger for uddannelsesområderne. Forventningsafstemning og kommunikation er vigtige nøgleord hos os.

Ansvarsområder er blandt andet:

 • Ledelses- og personalemæssige ansvar for uddannelsesafdelingen og underviserstaben
 • Overordnet koordinering og styring af opgaveløsningen for uddannelsesområderne
 • Udvikling af skolens pædagogiske vision
 • Evaluering af uddannelser og undervisning, herunder trivselsundersøgelser
 • Koordinering af udvikling af nye og revision af eksisterende uddannelser i tæt samarbejde med erhvervslivet

Stillingen som uddannelseschef er en nyoprettet stilling, hvor vi ønsker en dedikeret leder, som er tydelig i sin kommunikation og har gode samarbejdsevner. Du kommer til at stå i spidsen for et team af dedikerede uddannelsesinspektører, undervisere og administrative medarbejdere. Du vil indgå i skolens direktion sammen med skolens forstander og administrationschef, og du vil referere til forstanderen.

Vi ønsker

 • Du har en relevant erhvervs- eller videregående uddannelse inden for økonomi, jura eller lignende.
 • Du har ledelsesmæssig erfaring gerne fra en uddannelsesinstitution eller en anden offentlig virksomhed.
 • Du har lyst til at arbejde inden for uddannelsesområdet.
 • Du er en person, som kan lide udfordringer og som evner at arbejde selvledende.
 • Du medvirker til at skabe en tillidsbaseret kultur med fokus på åbenhed og trivsel
 • Gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk bliver vægtet højt

Vi tilbyder
Et spændende job på en uddannelsesinstitution i vækst, og med muligheden for selv at præge indholdet i stillingen. Du vil få mulighed for personlig og faglig udvikling samt spændende udfordringer og muligheden for at blive en del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen ønskes besat 1. september 2021 eller efter aftale

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Kan du se dig selv som uddannelseschef på vores hold, og vil du vide mere, så kontakt forstander Christel Lund Bøjler, tlf. 342580 eller e-mail clb@ninuuk.gl

Læs mere om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist 28. juli 2021.
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.


Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning