Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Vi søger en Afdelingschef til afdelingen for information i Forfatningskommissionen

Om stillingen
Vi søger en afdelingschef til Afdelingen for Information, som bl.a. arbejder med understøttelse af de tiltag som Forfatningskommissionen har lagt ud, nemlig i forhold til at inddrage borgerne i forhold til arbejdet med et udkast til en Forfatning. Informationschefen skal sørge for, at arbejdet i kommissionen bliver mødt i befolkningen; gerne i alle byer og bygder og præsentere foreløbige overvejelser og få umiddelbare reaktioner på faktuelle, principielle og værdimæssige overvejelser, som kommissionen aktuelt beskæftiger sig med.
Enheden er nyoprettet og vi har brug for en erfaren afdelingschef fra en lignende stilling.

Vi søger en afdelingschef med personlig og professionel gennemslagskraft. Der er tale om en spændende stilling, hvor du bliver ansvarlig for en professionel og sikker drift og udvikling, samtidig med at du har blik for de overordnede linjer og politiske vinde. Som informationschef har du det faglige ansvar i forhold til Informationsarbejdet i huset og har ledelsesansvar over for en medarbejder. Du er robust, i besiddelse af en betydelig arbejdskapacitet og klar til at trække i arbejdstøjet, ligesom du ser muligheder i at være med til at skabe og udvikle rammerne for stillingen.

Ønsker til kvalifikationer og kompetencer:

 • Akademisk uddannet
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring med at arbejde med processer
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold, især på det sociale område
 • Evner for at arbejde projektorienteret og koordinerende
 • Gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt.


Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Ledelsesansvar
 • Implementering af de i Forfatningskommissionens vedtagne initiativer i forhold folkeoplysning og borgerinddragelse
 • Kan tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Er struktureret og resultatorienteret
 • Har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde
 • Har kendskab til - og interesse for - formidling til befolkningen
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling
 • Vidensindsamling og formidling
 • Koordinering
 • Er engageret og god til at samarbejde med mange forskellige mennesker.


Der kan til tider forventes at være rejseaktivitet forbundet med stillingen. Dobbeltsprogethed (grønlandsk/dansk) foruden gode fremmedsprogskundskaber er en fordel, men intet krav.

Om Forfatningskommissionens Sekretariat
Lige nu er vi en lille arbejdsplads med 7 medarbejdere. Der arbejdes på højtryk med tilblivelsen af udkast til Grønlands forfatning samtidig med, at Forfatningskommissionen bliver betjent af Sekretariatet sideløbende.
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 55.829 og årligt Kr. 669.953

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen ikke anvises personalebolig.

Ansættelsestidspunkt
1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2020 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen, tlf.: +299 55 5488. email: kkja@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på 
http://www.naalakkersuisut.gl/job
Send ansøgning

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning