Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent 
I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som skolekonsulent med særlig kompetence indenfor børn med særlige behov, specialpædagogik gerne i kombination med interesser indenfor humanistiske- og/eller praktisk musiske fag ledig til besættelse snarest eller efter aftale.
Stillingen er tre-årig med mulighed for forlængelse.
Tiltrædelse snarest eller efter aftale.
Stillingen er placeret i Afdelingen for det pædagogiske område og refererer til afdelingschefen.

Skolekonsulentens arbejdsområder
Medvirke til at:

 • Styrke indsatsen over for børn med særlige behov
 • Styrke og udvikle specialundervisningen i folkeskolen, specialskoler og evt. efterskoler og højskoler
 • Implementere den nye bekendtgørelse om specialundervisning
 • Implementere kursusstrategien på specialundervisningsområdet
 • Indgå i arbejdet med uddannelsesreform
 • Koordinere tværfaglige eller tværsektorielle indsatser for målgruppen

Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Informere og rådgive enkelte lærere, skoler, MISI/PPR, kommuner, efterskoler og højskoler
 • Udarbejde notater, svar, redegørelser mv.
 • Afholde seminarer og kurser
 • Medvirke til udarbejdelse af uv-materialer
 • Deltage i eller støtte igangværende projekter om læse- og skriveindlæring for elever med særlige udfordringer mv.  
 • Deltage i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere.

Om dig
Den ideelle ansøger:

 • Læreruddannelse med specialpædagogisk overbygning eller master/kandidatgrad i psykologi, pædagogik eller tilsvarende uddannelse
 • Indsigt i undervisning af elever med særlige behov og gerne indenfor humanistiske fag eller praktisk musiske fag og didaktik
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund
 • Fortrolig med anvendelse af digitale hjælpemidler i forskellige sammenhænge
 • Velorienteret om forskellige, nye tendenser inden for pædagogik og undervisning generelt og i specialpædagogik
 • Velformuleret i skrift og tale
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler.  Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Løn - og ansættelsesvilkår 
Stillingen er under klassificering.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Ansøgning
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link.
Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til
Afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen
Ellen J Karlsen
eljk@nanoq.gl
+299 346212
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning