Gå til hovedindhold
85

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger kontorfuldmægtig

I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som kontorfuldmægtig ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Stillingen er placeret i staben, men refererer til forlagschefen vedrørende udgivelsesopgaver og samarbejder tæt med bogholderi og lagerafdeling.

Primære ansvars- og arbejdsopgaver
Vi søger en person, der selvstændigt kan koordinere og styre produktion af de enkelte undervisningsmaterialer fra oprettelse af ny sag over økonomisk styring til regnskabsafslutning og honorering af rettighedshavere, herunder:

 • Registrering af nye udgivelser, oprettelse i produktionsplan og sags oprettelse
 • Udarbejdelse af for- og efterkalkulationer og aftaler med de enkelte ophavsmænd
 • Beregning og anvisning ag honorar
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af samlet produktionsplan
 • Udarbejde tillægsaftaler og indsamle filer i forbindelse med udgivelse af digitale udgivelser
 • Vedligeholdelse af salgskatalog
 • I samarbejde med lagerformand, udarbejde statistik over udgivelser og omsætning
 • Sekretær ved redaktionsmøder

Desuden vil du skulle modernisere og digitalisere rutiner og arbejdsgange i forlaget og i øvrigt indgå i stabens forskellige opgaver.

Vores forventning til dig

 • Du har en kontoruddannelse og flere års erfaring
 • Du kan skrive og tale grønlandsk og dansk
 • Du har indgående kendskab til og interesse for IT på brugerniveau
 • Du har ordenssans, arbejder systematisk og kan have økonomisk overblik
 • Du kan have mange bolde i luften og arbejde selvstændigt
 • Du har gode samarbejdsevner

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK for handels- og kontorpersonale.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker

Yderligere oplysninger kan fås ved forlagschef Carla R.Olsen, crol@nanoq.gl eller tlf. 346150 eller ved Afdelingsleder Petrine M.Andersen, pmoa@nanoq.gl eller tlf. 346155

Ansøgninger med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt eksamensbeviser og udtalelser m.v. fremsendes tydeligt mærket med STILLINGOPSLAG til:

Uddannelsesstyrelsen
Postbox 1610
3900 Nuuk – Grønland


Ansøgning skal være Uddannelsesstyrelsen i hænde senest  26. januar 2018. kl. 12.00.

Søg stillingen online