Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsfaglig konsulent til Kost & Fysisk Aktivitetsområdet i Paarisa i Socialstyrelsen

Er du engageret i sundhedsfremme og forebyggelse – så har vi jobbet til dig! Socialstyrelsen søger en sundhedsfaglig konsulent til forebyggelsesområdet, der kan starte snarest eller efter aftale.
Stillingen er placeret i Forebyggelsesafdelingen Paarisa, som varetager den overordnede strategiske planlægning, koordinering og udvikling på områderne sundhed og forebyggelse.
Arbejdsopgaverne tager udgangspunkt i Inuuneritta II og køres projektorienteret.
Forebyggelse og sundhedsfremme er en meget vigtig indsats i en tid hvor der er stor fokus på sundhed, robusthed og uddannelse. Så det er vigtigt at være en person, der ønsker det bedste for samfundet, selv være en rollemodel og er villig til at gå forrest.

Vi vil tilbyde dig:

 • Spændende opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse
 • En arbejdsplads med engagerede kollegaer
 • Et job med stor selvstændighed og bred beslutningskompetence
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer
 • Et job, hvor der arbejdes på tværs af fagområder

Dine fremtidige arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Udføre indsatsområderne fra Inuuneritta II og det kommende Inuuneritta III, herunder have sundhedsfremme og forebyggelse gennem kost og fysisk aktivitet som primære opgave.
 • Politisk prioriterede opgaver
 • Ad-hoc arbejde og sagsbehandling inden for sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sparring med dine kollegaer, og agere som afløser/kontaktperson ved ferie etc.

Vi ønsker, at du som vores fremtidige kollega har følgende kvalifikationer:

 • Professionsbachelor eller akademiker inden for sundhed og ernæring
 • Kendskab til det grønlandske samfund
 • Gode formidlingsevner og kommunikationskundskaber, skriftlige som mundtlige
 • Erfaringer med at arbejde med strategisk sundhedsfremmende initiativer i en politisk styret organisation
 • Selvstændig, udviklingsorienteret og målrettet

Paarisas primære opgave er at udvikle, analysere og implementere initiativer inden for sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme, der fremmer mulighederne for sundhed og livskvalitet i Grønland, og som sikrer et højt fagligt niveau på området.
Vi har som mål at opbygge en kultur, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det afgørende, at du er samarbejdsorienteret og møder dine kollegaer med humør, respekt og interesse.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Har du brug for yderligere informationer er du velkommen til at kontakte:

Kirsten Fencker på mobiltelefon +299 48 75 97 eller e-mail kfen@nanoq.gl

Ansøgningsfrist fredag den 10. maj 2018.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning