Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Styrelseschef i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold

Har du lyst til at lede Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, og er du en person, som kan motivere og kan få tingene ført ud i livet? Så er du måske vores nye styrelseschef.
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet søger en ny styrelseschef med start 1. juni 2019 eller hurtigst muligt derefter. Som Styrelseschef bliver du den øverste leder i Styrelsen, som er en organisatorisk enhed under Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet.
Styrelsen består af 5 afdelinger. Døgn- og Visitationsafdelingen, Central Rådgivning, Sekretariatet, Økonomiafdelingen samt PAARISA (forebyggelsesenheden).
Socialstyrelsens hovedopgave er bl.a.
 • Implementere politiske vedtagne startegier omkring sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Tilvejebringe ny om sundhedsfremmende, forebyggende og socialfaglig viden.
 • Monitorere og IT understøtte det sundhedsfremmende, forebyggende og sociale området
 • Udvikling af døgninstitutionsområdet og døgntilbud i henhold til kommunernes behov
 • Udvikle, formidle og evaluere sundhedsfremmende, forebyggende og socialfaglige metoder og praksisser til kommunerne
 • Varetage sundhedsfremmende, forebyggende og socialfaglig rådgivning af kommuner
 • Understøtte udvikling og implementering af områdets politik, herunder at understøtte kommunerne i deres forvaltningspraksis og udvikling heraf
 • Varetage og forvalte tilskudsordninger
 
Sammen med Styrelsens afdelingschefer varetager du det overordnede ansvar for områdets samlede drift, udvikling, koordinering og økonomi. Til Styrelsen er der etableret et udviklingsråd, hvor bl.a. kommunerne bliver repræsenteret.
Styrelseschefen referer direkte til Departementschefen i Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet.
 
Ansvarsområder
Styrelseschefen har blandt andet ansvaret for:
 • At være leder for hele organisationen
 • At der  sikres en tæt dialog med kommunerne således at deres arbejde understøttes bedst muligt af Syrelsen
 • At Styrelsens planer, budgetter og fastlagte mål og resultater opfyldes inden for den givne økonomiske ramme.
 • At Styrelsen udvikler, formidler, monitorerer og evaluerer nye metoder og praksisser til kommunerne
 • Udarbejde og implementere initiativer, der understøtter kommunernes sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
 • Udarbejdelse af og opfølgning på aktivitets-, service- og kvalitetsmål samt handleplaner indenfor de landsdækkende behandlingstilbud herunder rejsehold, handicapcenter og krisecentre samt døgninstitutionsområdet.
Personlighed og erfaring
Vi søger en styrelseschef som gerne skal besidde følgende:
 • Et indgående kendskab til  sociale forhold i Grønland
 • Indgående kendskab til de sundhedsmæssige udfordringer inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Et indgående kendskab til grønlandsk sprog, kultur og samfundsforhold
 • Erfaring  med det kommunale område
 • Erfaring med ledelse på et strategisk niveau og en passende videregående uddannelse
 • Ledelseserfaring fra en offentlig forvaltning
 • Gode samarbejdsevner og gennemslagskraft samt
 • Gode sproglige og kommunikative færdigheder.
   
Du bør besidde evnen til at:
 • Motivere og inspirere en ledelsesgruppe og skabe en positiv og innovativ atmosfære og opmuntre andre til at forfølge de foreliggende mål.
 • Opstille mål, måle fremskridt og hvis påkrævet initiere korrigerende handlinger.
 • Udfordre status quo for derigennem at sikre en kultur, der er forberedt på kontinuerlige forbedringer og "best pratice".
 • Møde mennesker på en ubesværet facon og motivere dem til at afsøge nye muligheder og til at opnå høje standarder.
 • Være proaktiv og energisk i arbejdssituationen, søge at få tingene gjort og på samme tid kunne håndtere en bred vifte af opgaver.
 • Holde hovedet koldt i en hverdag med mange uforudsete udfordringer, og træffe hurtige men velovervejede beslutninger.
Sidst men ikke mindst skal du besidde en udpræget loyalitet og troværdighed i samspillet med både det politiske system og dine ledelseskollegaer.
 

Ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Mere information
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Departementschef Julie Præst Wilche på telefon +299 346644 eller på mail jprw@nanoq.gl .
Der er ansøgningsfrist d. 15.august 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i ugerne derefter

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning