Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Studentermedhjælper/Volontør Departementet for FIskeri, Fangst og Landbrug

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug søger en dygtig og engageret studentermedhjælper/Volontør til Fangst- og Jagtafdelingen.
Tiltrædelsesdato er snarest eller efter aftale.
 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for følgende hovedområder: Fiskeri, fangst, landbrug, erhvervsstøtte, kontrol- og inspektion samt veterinær- og fødevareområdet. Vores arbejdsområder er genstand for stor politisk bevågenhed, hvor mange forskellige og ofte modstridende interesser gør sig gældende.
 
Departementet består af 7 afdelinger, hvor Fangst- og Jagtafdelingen består af 7 medarbejdere samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste arbejdsopgaver er fangstrelateret forvaltning, administration og beskyttelse af alle vilde dyr og landsatte dyr, herunder ajourføring, rådgivning og juridisk betjening om lovgivningen inden for fangst- og jagtområdet samt forvaltning af tangsager, øget anvendelse af grønlandsk mad/proviant og jagtbevis-ansøgninger. Derudover er Departementet høringspart i forskningsansøgninger vedr. vilde dyr og deres habitater.
 
Arbejdsopgaver
Analyser og bearbejdning af indgået fangstdata, hjælp i sagsbehandlingen af jagtbeviser, redigering af jagthæftet Piniarneq i samarbejde med andre sagsbehandlere. Opdatering af artikler på diverse hjemmesider. Udføre forefaldende opgaver inden for afdelingens samlede arbejdsområder.

Vi forventer, at du:

  • Er universitetsstuderende.
  • Kan begå dig i en politisk styret organisation
  • Kan arbejde selvstændig og i samarbejde med andre
  • Er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
  • Er indstillet på at udføre opgaver inden for afdelingens samlede arbejdsområde.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Amalie Jessen på tlf. +299 345304 eller e-mail amalie@nanoq.gl, eller hos AC fuldmægtig Nuka Møller Lund på tlf. 345345 eller e-mail numl@nanoq.gl.
 
Tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.
Ansættelsessamtaler forventes i uge 43
 
For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning