Gå til hovedindhold
95

Dette jobopslag er udløbet

Specialkonsulent/juridisk fuldmægtig til spændende og alsidige opgaver - vikariat

Har du lyst til at være en del af et erfarent team i et departement med mange spændende opgaver, men er du i tvivl om, du vil binde dig for en længere periode, har vi jobbet til dig.
 
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet søger en jurist til juridisk afdeling. For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingen tilbydes som specialkonsulent.
 
I departementet arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Vi arbejder bl.a. med lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland og internationale konventioner. På socialområdet omfatter det lovgivning for at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og personer med handicap. På justitsområdet arbejder vi tæt sammen med de danske myndigheder inden for områder, der ikke er hjemtaget. Dette vedrører navnlig lovgivning om retspleje og kriminallov og lovgivning på familieretsområdet. Departementet har endvidere netop igangsat et omfattende projektarbejde med revision af den gældende lovgivning om offentlig hjælp og samspillet med andre offentlige ydelser.
 
Juridisk afdeling består pt af en afdelingschef og 3 jurister.
 
Juridisk afdeling forbereder og udarbejder forslag til love og bekendtgørelser inden for hele socialområdet og samarbejder med rigsmyndighederne om lovgivning vedrørende familieretsområdet og justitsvæsen. Herudover består en del af opgaverne i juridisk afdeling i at servicere det politiske niveau og i at besvare henvendelser fra såvel politikere som borgere, kommuner og andre myndigheder.
 
Juridisk afdeling udfører endvidere sekretariatsfunktion for Det Børnesagkyndige Udvalg og deltager i Råd for Grønlands Retsvæsen og embedsmandskomitéer under Nordisk Ministerråd.
 
Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejder på tværs af faggrænser og kulturer samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder.
 
Dine opgaver

 • Selvstændigt lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser
 • Bidrag til sikring af kvalitet i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger
 • Juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse af notater vedrørende juridiske problemstillinger

 
Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • Et job i et departement med engagerede og dygtige kolleger
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer
 • Et job som kan være hektisk, men også udfordrende og spændende.

Vore forventninger

 • Du er uddannet cand.jur.
 • Du har erfaring med lovgivning og andet juridisk arbejde, gerne inden for det sociale- og offentligretlige område eller justits- og familieretsområdet
 • Du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du er omstillingsparat og samarbejdende, med en åben og positiv tilgang til dine kolleger og samarbejdspartnere, og med forståelse for teamwork og tværfagligt samarbejde
 • Du er en selvstændig person, der kan tage ansvar og arbejde selvstændigt
 • Du er god til at kommunikere ligeværdigt og anerkendende, og du er god til at forklare komplicerede juridiske problemstillinger til ikke-jurister, både mundligt og skriftligt.
 • Du arbejder struktureret og har fokus på deadlines og kvalitet

Kendskab til det grønlandske samfund, sprog og kultur er en fordel, men ingen betingelse.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen er et vikariat gældende i foreløbig 6 måneder eller efter nærmere aftale. Arbejdstiden er 40 timer om ugen.
 
Tiltrædelsesdato
Den 1. december 2019, eller snarest derefter.
 
Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du skrive til afdelingschef Trine Foldager på trif@nanoq.gl eller ringe på telefon +299 346633. Husk, at der er 4 timers tidsforskel fra Danmark.
 
Ansøgningsfrist
Den 28. oktober 2019
 
Ansøgningen skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mail ansøgninger.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning