Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

Special- eller chefkonsulent til Departementet for Finanser og Skatter

Vil du arbejde i en central funktion når det handler om de økonomiske aspekter ved gennemførelsen af store infrastrukturprojekter og sikringen af den langsigtede holdbarhed i økonomien i Grønland?

 

Hvis det er noget for dig, så er du måske den dygtige medarbejder som vi søger.

 

Nedenfor er en bruttoliste med de opgaver, som departementet skal have løst. Den konkrete opgavetilpasning vil bero på dine konkrete interesser og kvalifikationer.

 

Dine arbejdsopgaver
Opgaverne går fra overordnet økonomisk planlægning til detaljeret analyse.

 

Eksempler på opgaver:

 • Deltage i drifts- og analyseopgaver i Økonomisk Planlægning
 • indsamle og bearbejde økonomiske data
 • medvirke ved udarbejdelse af centrale økonomiske udgivelser
 • samarbejde med andre landes myndigheder såsom Finansministeriet, EU og Nordisk Råd
 • gældsforvaltning
 • udarbejde gælds- og likviditetsopgørelser over Grønlands Selvstyre, de grønlandske kommuner og de selvstyreejede aktieselskaber
 • bidrage til at forberede, udarbejde og implementere strukturelle reformer til sikring af holdbarhed i økonomien. Det være arbejde med lovmodeller, fremskrivninger og andet.

Som special- eller chefkonsulent vil du i øvrigt skulle varetage tværgående koordinerende opgaver, og det forventes, at du vil kunne fungere som rådgiver og sparringspartner for den øverste ledelse i departementet. Der vil være en udstrakt grad af beslutningskompetence indenfor dit arbejdsfelt.

 

Dine faglige kvalifikationer

Vi forventer, at du har:

 • En relevant samfundsvidenskabelig uddannelse med hovedvægt indenfor økonomi.
 • Erfaring fra en offentlig organisation, eller fra en privat organisation med opgaver indenfor økonomi.
 • Erfaring med samarbejde på tværs af instanser.
 • Gode formidlingsevner på skrift såvel som i tale.
 • Gode analytiske evner.
 • Og at du er systematisk og struktureret.

Dine personlige kompetencer

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har en analytisk sans og tilgang til dine arbejdsopgaver.
 • Har fokus på at skabe resultater, på et velargumenteret grundlag.
 • Besidder gode samarbejdsevner, men formår også at arbejde selvstændigt
 • Er nysgerrig af natur.
 • At du trives i en uformel omgangstone og gerne bidrager til det gode arbejdsmiljø.

Det er en fordel, at du:

 • har kendskab til det grønlandske samfund og sprog og forståelse af grønlandske samfundsforhold,
 • kan arbejde på dansk og engelsk.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et arbejde tæt på den politiske beslutningsproces. Vores arbejdsmiljø er uformelt og åbent, med tværgående arbejdsopgaver, korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi har en arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og samarbejde på tværs af departementer og styrelser.

 

Som nyansat vil du gennemgå et introduktionsforløb i centraladministrationens indretning, tilblivelsen og brugen af bevillingslove, udarbejdelsen af politiske notater og beslutningsoplæg, samt vigtigheden af Budget- og Regnskabsloven, og selvstyrets budgetregulativ.

 

Om os
Departementet er en del af centraladministrationen, som er underlagt Naalakkersuisut. Kernen i vores arbejde er politisk økonomi. Departementet har aktuelt 26 medarbejdere fordelt over flere afdelinger med økonomi, jura og landsplanlægning. Under departementet er tilknyttet Skattestyrelsen, Økonomi- og Personalestyrelsen samt Grønlands Statistik.

 

Vores hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, udarbejdelse af bevillings- og skattelovgivning, tilsyns- og analyseopgaver, arbejdet med den økonomiske og fysiske planlægning samt økonomiske reformer.

 

Vi koordinerer den finanspolitiske dagsorden. Dette indebærer, at vi udarbejder og administrerer de årlige finanslove. Hertil hører udarbejdelse af basisbudgetter, afholdelse af budgetseminarer, facilitering af finanslovsforhandlinger, udarbejdelse af finanslovsforslag m.m. Derudover sørger vi tillige for at gennemføre årlige bloktilskudsforhandlinger med de grønlandske kommuner.

 

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

 

Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Nikolai S. Christensen på tlf. +299 34 66 75 eller e-mail nsch@nanoq.gl samt ved kommitteret Peter Hansen på tlf. +299 34 64 02 eller e-mail peter@nanoq.gl

 

For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.

 

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 02. februar 2018.

 

Tiltrædelse 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Ansættelsessamtaler forventes i uge 5.

Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer samt relevante referencer.

Søg stillingen online