Gå til hovedindhold
69

Dette jobopslag er udløbet

Socialrådgiver

Socialrådgiver til Angerlarsimaffik Ivaneq
Angerlarsimaffik Ivaneq er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen hører under Socialstyrelsen.

Tiltrædelsesdato 1/9 2020 eller efter aftale.

Om Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk
Angerlarsimaffik Ivaneq er døgninstitution med 28 børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen består af 5 afdelinger, og lige nu søger vi en socialrådgiver.

Angerlarsimaffik Ivaneq pædagogiske målsætninger                                                          I Angerlarsimaffik Ivaneq arbejder vi ud fra relationspædagogik, som sker i mødet mellem mennesker med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne og barnet.
Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centrale i forhold til den enkeltes læring.
 
Pædagogikken i Angerlarsimaffik Ivaneq er rettet mod den voksne. Det er den voksnes tilgang, kontakt og egen ageren i forhold til barnet, der er i fokus. Derfor arbejder vi ud fra:
 
En sikker base for barnet – anvendelse af primær og sekundærpædagog
Struktur og forudsigelighed – faste døgnrytmer for alle afdelinger
En aktiv hverdag – alle børn skal hver dag tilbydes aldersvarende aktiviteter
En fælles holdning til trivsel – leveregler på alle afdelinger
 
Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:

 • Modtage alle indskrivninger (personsager) til journalisering og omdeling til afdelingerne
 • Deltage i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner i samarbejde med afdelingslederne og det pædagogiske personale
 • Sørge for kontakt til kommunerne i alle personsager
 • Sørge for kontakt til andre offentlige myndigheder
 • Tilbyde information og vejledning til det øvrige personale omkring LTF, cirkulære, forordninger og meddelelser
 • Instruere det pædagogiske personale i standardiseret rapportskrivning
 • Kontrollere at udviklingsplanerne bliver lavet i henhold til tidsfristerne


Om dig

 • Du er uddannet socialrådgiver
 • Du kan arbejde tværfagligt
 • Systematisere og koordinere informationer i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Give sagssupervision til det pædagogiske personale vedrørende det enkelte barn/unge og dennes pårørende
 • Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge, du arbejder for
 • Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge
 • Du lever af de små succeser i hverdagen
 • Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav


Til gengæld tilbyder vi en unik mulighed for at være med at til at præge udviklingen på Angerlarsimaffik Ivaneq og en mulighed for at udvikle din faglighed.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Yderligere oplysninger Else@ivaneq.gl og Jakobine@ivaneq.gl
 
Ansøgningsfrist 21/8 2020

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning