Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Social -sundhedshjælper

Najugaqarfik Elisibannguaq under Dep. For Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen søger uddannet social- og sundhedshjælper stilling. 

 

Najugaqarfik Elisibannguaq er en specialdøgninstitution for 21 voksne, ældre udviklingshæmmede beboere. Beboernes alder er fra 34 til 70 år. 

 

Med følgende afdelinger: 

  • Najugaqarfik Elisibannguaq har 12 pladser, 
  • Sikkerneq med 5 
  • Ukaliusaq med 4 beboer 
  • beskyttet værksted / dagcenter for beboere der stadig er stand til at ”arbejde”. 

Ansøger for social- og sundhedsmedhjælper forventer vi: 

  • At du er indstillet på at fortsætte det pædagogiske samarbejde med vores nuværende medarbejdere. 
  • At du er stabil. 
  • At du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk. 
  • At du er interesseret i at arbejde med udviklingshæmmede, og har forståelse for hver enkelt beboernes udviklingstrin. 
  • At du har en ren straffeattest. 
  • At du er indstillet på at være ledsager til en beboer til andre byer. 

Arbejdsugen er 40 timer med skiftende vagter, weekendvagter samt vagter på helligdage. 

 

Løn og ansættelsesvilkår: 
Løn –og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Bolig stilles til rådighed efter gældende regler. 

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver gældende regler for den anviste bolig. 

 

Ansøgningsfrist:
23. marts 2018 

 

Ansættelse: 
01.april 2018 eller efter nærmere aftale. 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved at henvende sig til Ane Baarsgaard Jensen på tlf.: 81 33 43 / 52 02 62 samt ved at henvende sig til nedenstående e-mail adresse. 

 

Ansøgning:
Ansøgning vedlagt cv og relevante papirer bedes sendt til: Najugaqarfik Elisibannguaq Postboks 89 3912 Maniitsoq Tlf.: 81 33 43 / Fax: 81 39 27 E-mail: elis@nanoq.gl

Søg stillingen online