Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Skolekonsulent

I Uddannelsesstyrelsen opslås en stilling som skolekonsulent for statistik for førskoleområdet og evaluering i folkeskolen ledig til besættelse snarest eller efter aftale.
Stillingen er placeret i Afdelingen for det pædagogiske område og refererer til afdelingschefen.

Skolekonsulenten har følgende arbejdsområder

 • Koordinering, administration og varetagelse af styrelsens opgaver i forhold til udvikling af værktøjer til statistisk dataindsamling.
 • Indgå i arbejdet med udvikling af værktøjer til screening af børns helbred, udvikling og skoleparathed.
 • Administration af procedure omkring førskole.
 • Indgå i arbejdet med digitalisering af screeningsmaterialer
 • Indgå i arbejdet med strategi- og handleplan for daginstitutionsområdet

 
Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Udvikling af værktøjer til digitalisering til screening af børn.
 • Rådgive og vejlede pædagoger, børneinstitutioner og kommuner
 • Udarbejde notater, svar, redegørelser mv.
 • Afholde seminarer og kurser
 • Deltage i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere.


Om dig
Den ideelle ansøger:

 • Har pædagogisk uddannelse og/eller samfundsvidenskabelig uddannelse.
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund.
 • Er velorienteret om forskellige, nye tendenser inden for pædagogik og undervisning generelt
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Har erfaring med anvendelse af statistiske værktøjer
 • Har kendskab til skoleadministrationsprogrammer
 • Har gode mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner på grønlandsk og dansk, evt. engelsk
 • Er god til både teamsamarbejde og til at arbejde selvstændigt og under tidspres.

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler.  Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.


Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til
Afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen
Ellen J Karlsen
eljk@nanoq.gl
+299 346212
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning