Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Sekretariatschef til Overenskomstkommissionen

Vil du være med til at reformere hele overenskomstområdet i Grønland?

I foråret 2020 nedsættes en overenskomstkommission, hvor formålet er at reformere og forenkle det eksisterende overenskomstaftalesystem. Til kommissionen knyttes et sekretariat, som skal understøtte kommissionens arbejde. Her tilbydes et spændende og udfordrende job med en alsidig hverdag i et meget stærkt fagligt miljø, hvor kvaliteten af arbejdet er i højsædet. Du vil få rig mulighed for at udfolde dig både fagligt og personligt, og du vil indgå i et stærkt netværk i og omkring kommissionen.

Om stillingen som sekretariatschef i Overenskomstkommissionen
Som sekretariatschef vil du få ansvaret for de opgaver, som knytter sig til driften af et sekretariat på 2-3 medarbejdere samt tilknyttet ekstern ekspertbistand. Du bliver en af de drivende kræfter i kommissionens arbejde i tæt samarbejde med kommissionens formand og næstformand. Sekretariatsfunktionen omfatter blandt andet planlægning og afholdelse af kommissionens møder, intern og ekstern koordination med tilknyttede eksperter og meget mere. Opgaverne vil hovedsagligt være af administrativ karakter, men der vil også være tale om juridiske og økonomiske analyseopgaver samt ledelse af sekretariatets medarbejdere.

Sekretariatet er tilknyttet Departementet for Finanser, og du vil fagligt skulle referere til kommissionens formand og næstformand. Personalemæssigt refererer du til Departementschefen for finanser.

Sekretariatet vil bestå af 1 sekretariatschef samt 1-2 fuldmægtige samt mulighed for en student. Vi forestiller os, at du som nytiltrådt medvirker i ansættelsesprocessen af sekretariatets øvrige medarbejdere.

Sekretariatschefens opgaver er blandt andet

 • Servicering af Overenskomstkommissionen og dens medlemmer
 • Ledelse, koordinering og kvalitetssikring af sekretariatets arbejde
 • Koordinering af samarbejde med andre aktører og interessenter på overenskomstområdet
 • Strategisk planlægning på kort og lang sigt
 • Økonomiansvar samt personaleledelse og sparring med sekretariatets øvrige medarbejdere


Vi ser gerne, at sekretariatschefen

 • Har en relevant akademisk baggrund og mindst 5 års erfaring fra en lignende stilling
 • Har aktuel viden om det offentlige overenskomstområde i Grønland
 • Er skrap til formidling både mundtligt og skriftligt
 • God til at drive processer
 • Kan prioritere sekretariatets mangeartede opgaver i en hverdag med mange ad hocopgaver
 • Har evne til at kunne rumme forskelligheder i arbejdet med mennesker
 • Behersker dansk og grønlandsk


Ledererfaring og kendskab til relevante organisationer på arbejdsgiver og arbejdstagerside vil være en fordel. Det vil endvidere anses som en fordel, såfremt du har erfaring fra en politisk organisation og direkte betjening af politikere.

Det er vigtigt, at vi får den rette person til stillingen, og vi ser på ansøgernes samlede kvalifikationer og kompetencer.

Tiltrædelse
1. april 2020 eller efter aftale.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2019 månedligt Kr. 55.153 og årligt Kr. 661.841

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. Stillingen er midlertidig og ophører, når kommissionen har afsluttet sit arbejde, der forventes at vare frem til oktober 2021.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til departementschef Nikolai Sten Christensen, telefon +299 346675, mail nsch@nanoq.gl eller forhandlingschef Frederik Schmidt, telefon 346612, mail fsch@nanoq.gl

Ansøgere må påregne at gennemgå et testforløb.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning