Gå til hovedindhold
97

Dette jobopslag er udløbet

Projektleder til Ledelses- og Udviklingssekretariatet

Har du projektledelseskompetencer i topklasse og lyst til at arbejde med at effektivisere vores processer?

Ledelses- og Udviklingssekretariatet i Økonomi- og Personalestyrelsen søger en projektleder til at indgå i et team, der arbejder med udviklingsprojekter med fokus på optimering og udvikling processerne i styrelsen. Vores mål er at opbygge endnu mere effektive processer, såvel bedre anvendelse af eksisterende ressourcer og kompetencer, der er til rådighed.
De projekter vi arbejder med omhandler hovedsageligt Økonomi- og Personalestyrelsens ansvarsområder, og du vil derfor indgå i arbejdet med at udvikle og understøtte centrale opgaver inden for offentlig administration, så som løn og regnskab. Med henblik på at skabe enkle og helhedsorienterede løsninger for at leve op til styrelsens formål: At frigive samfundets ressourcer til udvikling af Grønland.

Din opgaver: 
Vi har mange projekter – i gangsat og på tegnebrættet, lige nu arbejder vi eksempelvis med lanceringen af en ny hjemmeside og optimering af lønsystemet. Dine kompetencer og interesse vil være med til at bestemme, hvilke projekter du vil blive involveret/ansvarlig for, men dine arbejdsopgaver vil primært være indenfor disse områder:

 • Lede og drive udviklingsprojekter
 • Kortlægge og udfordre nuværende processer sammen med kollegaer og eksterne interessenter
 • Bidrage med løsningsdesign i forhold til de muligheder der identificeres i forbindelse med kortlægningen
 • Implementering af nye processer – både eksternt og internt
 • Procesoptimering
 • Risikoanalyse i forbindelse med ændringer i systemer og arbejdsgange

Om dig:

 • Du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt.
 • Du har erfaring med ledelse og udførelse af projekter.
 • Du har et procesorienteret, analytisk, metodisk og løsningsorienteret mindset.
 • Du har et godt overblik, også ved komplekse problemstillinger.
 • Du har lyst til at arbejde med udvikling og forandring.
 • Du trives med at varetage både drifts- og udviklingsopgaver på tværs af organisationen både internt og eksternt.
 • Det er en fordel, hvis du både behersker grønlandsk og dansk.
 • Som person er du detaljeorienteret, struktureret, systematisk samt kvalitetsbevidst.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Mark Hvistendahl på tlf. 345827 eller på mail mahv@nanoq.gl

Økonomi- og Personalestyrelsen
Grønlands Selvstyres Centraladministration er en spændende og mangfoldig arbejdsplads. Organisationen består af en række departementer samt underliggende styrelser med hvert sit fagområde.

Du vil blive ansat i Kontoret for Ledelses- og Udviklingssekretariatet, som er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen og hører under Departementet for Finanser og Skatter.  Ledelsessekretariatet i Økonomi – og Personalestyrelsen (ASA) understøtter ASA’s ledelse, herunder koordination af udviklingsprojekter.

Økonomi – og Personalestyrelsens fælles værdier:
ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning