Gå til hovedindhold
127

Dette jobopslag er udløbet

Professorat i Sociale Forhold

Ilisimatusarfik (Grønlands universitet), Institut for Samfundsvidenskab, Økonomi og Journalistik opslår hermed et professorat i sociale forhold. 

Institut for Samfundsvidenskab, Økonomi og Journalistik arbejder målrettet på at styrke det socialfaglige forsknings- og udviklingsarbejde til gavn for vores uddannelser, såvel som den socialfaglige praksis i Grønland. Endvidere satses der målrettet på at udvikle en universitetspædagogisk læringsform, der bidrager til at løse universitetets opgaver i Arktis, med særligt fokus på Grønland.

Derfor slår instituttet et professorat op indenfor det socialfaglige område.
Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2019, eller efter nærmere aftale.

Dine kompetencer
Ansøgere forventes at kunne demonstrere forskning og akademisk ledelse på højeste niveau. Det forventes også, at ansøgere kan udføre strategisk ledelse som på afgørende vis styrker afdelingens socialfaglige profil gennem forskning, der udføres i tæt kontakt med samfundet og som bidrager aktivt til udviklingen i dette. Det forventes også, at vedkommende afgørende bidrager til den faglige og akademiske ledelse af instituttets tværgående aktiviteter, udvikling af vores pædagogiske platform og Ph.d.-skole.

Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på ansøgere, som kan dokumentere:

 • Forskning på højeste niveau indenfor det socialfaglige område, især indenfor resiliens med fokus på social resiliens og lokalsamfundsudvikling.
 • Erfaring i praksis med socialfagligt udviklingsarbejde, dvs. med borgere, borgergrupper og offentlige institutioner.
 • Erfaringer med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, gerne anvendt i tæt samarbejde med borgerne ved anvendelse af forskellige former for aktionsforskning, herunder indigenous forskningsmetoder. 
 • Pædagogisk/didaktiske erfaringer med undervisning på både grundlæggende såvel som de højeste universitære niveauer, herunder specialer og Ph.d.
 • Gerne kendskab til det grønlandske sprog og sproglige kompetencer i dette.

Foruden de særlige opgaver og funktioner, der ligger i professoratet, så indebærer stillingen forskning og undervisning indenfor det socialfaglige område, efter- og videreuddannelse i Ilisimatusarfik samt deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde. Desuden omfatter stillingen deltagelse i uddannelsens og institutionens normale organisatoriske og undervisningsadministrative arbejde samt i det fælles og individuelle pædagogisk/didaktiske og faglige udviklingsarbejde, herunder i de særlige forhold, der angår et small-state universitet.

Ansøgningen
Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer, evt. pædagogikumbevis, m.v.
 • Bilag 3: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Mellem 10 og 15 værker markeres med * i publikationslisten som særlig relevante.
 • Bilag 4: Hidtidig forskning samt plan for fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 5: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af    undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portefølje og pædagogikum).
 • Bilag 6: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 7: Mellem 10 og 15 publikationer som særligt relevante for bedømmelsen (de med * markerede i publikationslisten)
 • Bilag 8: Dokumentation for professorbedømmelse, hvis den allerede foreligger

Bedømmelse og ansættelsesprocedure:
Bedømmelse af ansøgerne til stillinger ved Ilisimatusarfik sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne til vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Gestur Hovgaard, +299 38 56 72.

Ansøgningsfrist er den 17. januar 2019 kl. 12.00.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. 
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. 
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning