Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Pantefoged/Kontorfuldmægtig/Konsulent

Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Søger 1 pantefoged/kontorfuldmægtig/konsulent

 

Ved Skattestyrelsen er 1 stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Nuuk.

 

Arbejdsopgaver:

  • Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.
  • Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbej-de med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.
  • Du skal kunne lide at betjene kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fago-råder.
  • Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.
  • Der er p.t. 29 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 10 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.
  • Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.

 

Kvalifikationer:

  • Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombi-neret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du kan arbejde selvstændigt, enga-geret, stabilt og ansvarsbevidst.
  • Det vil være en fordel, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk/engelsk.
  • Kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund.
  • Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/over-enskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettige organisationer.

 

Bolig:
Der kan ikke til stillingen anvises personalebolig.

 

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Anna Lynge, direkte tlf. +299 34 55 54 / mail: anly@nanoq.gl

 

Ansøgning:
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

Grønlands Selvstyre

Skattestyrelsen

Postbox 1605, 3900 Nuuk

Eller via www.naalakkersuisut.gl

 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 15. februar 2018.

Søg stillingen online