Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Paarisa søger en stærk projektleder til udvikling af tværfaglige indsatser, der fremmer børn og unges trivsel

Har du lyst til at udvikle og implementere projekter under programmet Meeqqat 0-18 år med fokus på børn og unges trivsel? Har du mod på at indgå i et forholdsvis nyt projektteam bestående af to andre projektledere? Trives du i at navigere i udviklingsprocesser, og er du omstillingsparat? Så er det dig vi søger!  
 
Om programmet Meeqqat 0-18 år 
Meeqqat 0-18 år er et tværsektorielt projekt som er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Uddannelsesstyrelsen og Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Det overordnede formål er, at alle børn i Grønland får et liv i udvikling og trivsel. Der arbejdes i programmet målrettet med koordinering af tværsektorielle samarbejder og etablering af tidlige indsatser, således af vigtig viden om barnet og den unge ikke går tabt. I programmet arbejdes der med fire projekter. Dels overgangene i børnenes liv, fra hjemmet til daginstitution, fra daginstitution til skole og fra bygdeskole til byskole. Det fjerde projekt “alle børn skal ses én gang årligt” har til formål at sikre, at alle børn trivselsvurderes af en fagperson mindst én gang årligt. De fire projekter udgør det samlede program og er i tæt dialog og samarbejde med hinanden. I programmet arbejdes der med at skabe positive og bæredygtige sociale forandringer, hvorfor projekterne udvikles med afsæt i at styrke eksisterende tiltag.  
 
Om stillingen  
Du bliver en del af et team bestående af 2 projektledere og en faglig leder. Du vil som projektleder få mulighed for at sætte dit faglige præg på projekterne. Du vil få til opgave at udvikle indsatser i samarbejde med de andre projektledere, hvorefter du er ansvarlig for at implementere projekterne i tæt samarbejde med kommunerne. Det forventes derfor, at du er i stand til at arbejde i en vekselvirkning mellem selvstændige opgaver og tæt samarbejde med projektteamet og nøgleaktører i kommuner og styrelser.  Der arbejdes på nuværende tidspunkt med indsatser, der omhandler screeningsværktøj for børn i alderen 0-18 år, opkvalificering af personalet til håndtering af opsporing, handling og opfølgning samt kortlægning af juridiske handlemuligheder på tværs af de 3 sektorer.  
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i at:  

 • Udvikle og implementere indsatser under ovennævnte projekter 
 • Koordinere samarbejde mellem kommuner, styrelser m.fl.  
 • Udarbejde notater og fremdriftsrapporter til faglig leder og styregrupper 
 • Afholde og facilitere møder og workshops 
 • Være ansvarlig for projekternes arbejdsgrupper 
 • Skabe overblik over projekterne og det videre arbejde. 


Vi søger en medarbejder, der: 

 • Har erfaring med og interesse for projektledelse og udviklingsarbejde 
 • Besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling  
 • Har viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet, skoleområdet, sundhedsområdet og/eller socialområdet i Grønland 
 • Er engageret og kan sikre gode samarbejdsrelationer på tværs af organisationer, faggrupper og sektorer 
 • Det er en fordel hvis du behersker både grønlandsk og dansk i skrift og tale.  

 
Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesenhed Paarisa i Socialstyrelsen. Paarisa arbejder bl.a. med udvikling og implementering af nye sundhedsfremmende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.  
 
Arbejdstiden er 40 timer om ugen. 
 
Der må forventes rejseaktivitet i perioder.  

Om Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Foranstaltningsafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelsesdato: 
1. november 2020 eller efter aftale. 

Yderligere informationer  
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Paarisa Ditte Enemark Sølbeck på ditt@nanoq.gl / +299 264995 eller projektleder Inaluk Olsen Heilmann på inoh@nanoq.gl / +299 346635. 
 
Ansøgningsfrist: tirsdag den 29. september 2020 kl. 12.00 (grønlandsk tid)  

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning