Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Leder af Greenland Visitor Center

Vil du stå i spidsen for Greenland Visitor Center (GVC)? Kan du tage ansvar for, at der etableres besøgscentre i hele landet? Så er du måske den kommende leder for den nye nationale institution med ansvar for drift af besøgscentre i Grønland. Du vil får et stort ansvar, hvor du skal drive udviklingen af besøgscentre i hele landet og skabe store oplevelser for de besøgende.   

Grønland er en turistdestination, som i disse år oplever en tiltagende interesse. Turismen er derfor i vækst og er på vej mod at være den næste store sektor i Grønland.  Derfor arbejdes der intensivt på at opkvalificere oplevelsesmulighederne i landet. Et helt centralt element i dette er at etablere en række besøgscentre i hver af de grønlandske kommuner.

GVC har til formål at drive besøgscentre og dermed danne rammen for formidlingen af en bred vifte af Grønlands natur- og kulturhistorie.

Departementet for Erhverv og Energi søger en leder til GVC, som kan stå i spidsen for etableringen af en national institution, i form af en almennyttig selvejende institution. Du vil være med til at opbygge institutionen, og vil kunne sætte dit fingeraftryk i forhold til rammerne for drift af de kommende besøgscentre, som skal etableres i årene frem.  

Om stillingen
Du vil få ansvaret for at sikre koordinering, fremdrift og implementering af det kommende Isfjordscenter i Ilulissat. Sideløbende hermed vil der skulle arbejdes med videreudvikling af koncepter for visitorcentre i de andre kommuner. I denne fase er forberedelse og styring af anlægsprojekter og tilknyttede budgetter vigtige elementer. 

Udover generelle administrative opgaver vil der i stillingen også være behov for at arbejde med kommunikation og formidling, sagsstyring og kulturelle aspekter.
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet andet personale til den nationale institution, men arbejdet vil foregå i tæt dialog med Selvstyret og de involverede kommuner samt andre interessenter.


Ansøgerprofil
Vi leder efter en engageret profil med:

  • Relevant videregående uddannelse
  • Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
  • Lyst og evne til at arbejde med en bred række af opgaver såsom administration, anlægsstyring, organisering, budgetstyring, projektledelse, netværksdannelse, formidlingsaspekter og kommunikation
  • Ledelseserfaring
  • Gode evner til at favne fagligt bredt og have mange bolde i luften
  • Udadvendt, imødekommende og gode samarbejdsevner
  • Flair for administration, organisering og gode formuleringsevner
  • Lyst og vilje til at arbejde i en travl og omskiftelig hverdag
  • Gode sproglige kompetencer, herunder gerne grønlandsk, dansk og engelsk

Ansøgning
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest den 9. marts 2019. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til departementschef Jørn Skov Nielsen på jsn@nanoq.gl samt telefon (+299) 34 56 34.

Stillingen er placeret i Nuuk, som er Grønlands hovedstad. Byen byder på mange muligheder, som kulturhus, international biograf, svømmehal, caféer og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk tilbyder derudover både skibakke og golfbane, samt muligheder for kajak, sejlads, vandring og en lang række øvrige fritidsaktiviteter.
 
Løn og ansættelsesforhold
Tiltrædelse vil være den 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.
Stillingen har ved ansættelsen begrænset personaleansvar og vil blive klassificeret svarende til LR 38. Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864 svarende til en afdelingschefløn.

Du vil blive ansat af Departementet for Erhverv og Energi.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. For ansøgere som allerede er ansat som tjenestemænd, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning