Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef

Økonomi- og Personalestyrelsen søger en Kontorchef

Har du lyst til at stå i spidsen for et lønkontor i udvikling og har du erfaring med regnskabsarbejde indenfor lønområdet? Så er du måske vores nye Kontorchef!

 

Lønkontoret har et omfattende samarbejde med alle enheder i Grønlands Selvstyre. Stillingen som kontorchef i Lønkontoret er derfor et udfordrende job og stiller krav om både systematik, fokusering og evnen til at se hvordan eget arbejdsområde spiller sammen med, og kan optimeres i forhold til, de øvrige områder i personaleafdelingen.

 

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Personaleledelse og ansvar for den daglige drift i kontoret
 • Udvikling af interne arbejdsgange og processer
 • Sikring af kvalitet i Lønkontorets produktion
 • Medarbejderudvikling mhp. effektiv løsning af kontorets kerneopgaver og trivsel blandt medarbejderne
 • Sikre god kontakt og et højt niveau af tilfredshed blandt interne og eksterne kunder
 • Deltage i den samlede afdelingsledelse

Vi forventer, at du har størstedelen af følgende kvalifikationer og kompetencer:

 

Faglige kvalifikationer:

 • Du har en relevant faglig uddannelse
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har erfaring indenfor det personaleadministrative område
 • Du har erfaring med regelsættet for regnskab og lønområdet indenfor den offentlige forvaltning
 • Du har kendskab til Grønlands Selvstyres lønsystem

Personlige kompetencer:

 • Du er tålmodig og formår, at opmuntre til et højt præstationsniveau hos dine medarbejdere
 • Du er robust og kan arbejde under pres
 • Du formår, at skabe en kultur baseret på strategisk kompetence og inspirere andre til at tænkte langsigtet og afsøge muligheder, der kan danne basis for fremtidig udvikling.
 • Du arbejder systematisk og lægger vægt på ansvarlighed, kvalitet og struktur i arbejdet
 • Du er positiv og imødekommende, god til at kommunikere og motivere organisationen omkring dig
 • Du behersker det grønlandske sprog i skrift og tale
 • Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation.

Om os:
Lønkontoret har ansvaret for lønnen til alle ansatte indenfor Grønlands Selvstyre og er organisatorisk placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen under Finansdepartementet. Lønkontoret er en del af Personaleafdelingen og har i øjeblikket 18 ansatte. Kontorchefen refererer til personaleafdelingschefen.

 

På lønkontoret har vi en uformel tone og griner ofte sammen. Vi sætter stor pris på den gode stemning og det kollegiale sammenhold, på trods af til tider travle perioder.

 

Vi tilbyder:
Du vil få gode muligheder for at udvikle dit lederskab gennem Centraladministrationens mange lederudviklingstilbud og samtidig styrke din faglighed indenfor lønbogholderi og det personaleadministrative område.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36. Lønnen i (LR 36) udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. 47.782,72 pr.md. og årligt kr. 573.392,64

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 80 timer i kvartalet. Bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.

 

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere informationer:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte  Personalechef Lise Lennert Olsen på mailadressen lilo@nanoq.gl

 

Ansøgere må være forberedt på, at gennemgå et testforløb.

 

Tiltrædelse:
01. marts 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Ansøgningsfristen:
23. ferbuar 2018

 

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

 

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

 

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online