Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger søger kontorchef til Ledelsessekretariatet

 

Vil du være med til at styrke og effektivisere serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og departementschefen? Så er det måske dig, vi har brug for.

 

Ledelsessekretariatet i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger søger en dynamisk kontorchef med erfaring i ledelse, strategisk planlægning og koordination.

 

Tiltrædelsesdato er d. 1. marts 2018 eller snarest efter aftale.

 

Om stillingen:
Ledelsessekretariatet er én ud af 4 afdelinger i departementet, som varetager de departementale opgaver inden for områderne bolig, ejendomme, anlæg, indenrigsforhold og infrastruktur. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet. Afdelingen består af 6 medarbejdere og er en stabsfunktion i departementet. Kontorchefen er daglig leder for medarbejderne i afdelingen og refererer til afdelingschefen i Ledelsessekretariatet.

 

Vi leder efter en kontorchef, der sammen med afdelingens medarbejdere og departementets ledelse, ikke mindst i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i departementet, kan medvirke til at styrke og effektivisere serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og departementschefen.

 

Evner du at omdanne en travl hverdag med mangeartede opgaver og skabe overblik for alle, og har du mod på effektivisering og innovation, og ikke mindst løbende kvalitetssikring, så er det netop dig, vi gerne vil have med på holdet som vores nye kollega og kontorchef.

 

Som et eksempel på opgaverne i afdelingen, kan nævnes koordinering og ekspedering af sager til og fra Naalakkersuisut og Inatsisartut, post, høringer, oversættelser, arkivføring, m.m.

 

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, om end vi forudsætter, at du har en videregående uddannelse bag dig såsom eksempelvis bibliotekar, arkivar, journalist, bachelor, kandidat eller lignende.

 

Vi forventer derudover:

 • At du har erfaring i ledelse, strategisk planlægning og koordinering
 • At du har gode skriftlige og kommunikative evner
 • At du kan flydende grønlandsk og dansk i skrift og tale, og gerne engelsk på alment niveau
 • At du er imødekommende, og at du har gode samarbejdsevner og er diplomatisk og har en god løsningsorienteret tilgang
 • At du er omstillingsparat, elsker nye opgaver, har gåpåmod og kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation
 • At du har kendskab til det grønlandske samfund
 • At du kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
 • At du er struktureret, ansvarsbevidst, løsningsorienteret, proaktiv og initiativrig
 • At du er engageret, stabil og kan samarbejde såvel som arbejde selvstændigt

 

Som kontorchef er det endvidere vigtigt, at du forstår at udnytte hele afdelingens samlede kompetencer og evner at ressourceoptimere og prioritere, når opgavernes omfang til tider overstiger ressourcerne. Det er lige så vigtigt, at du har gåpåmod, viljestyrke og er dedikeret, ligesom det er vigtigt, at du er motiverende, og kan bringe ny energi til afdelingen.

 

Du skal evne at se helheder på tværs og bidrage til løsninger. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du en positiv indstilling generelt og på løbende forandringer i opgaver og i arbejdspladsen, har du et godt udgangspunkt.

 

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med politiske beslutningsprocesser herunder Inatsisartuts samlinger og erfaring med sagsbehandling og offentlig forvaltning.

 

Det vil også være en fordel, hvis du har et solidt kendskab til forskellige IT-værktøjer, herunder cBrain F2, Outlook, Microsoft Office pakken og SiteCore.

 

Det skal bemærkes, at der er tale om en stilling med mange forskelligartede opgaver og et bredt ansvarsområde. Der påregnes aften- og weekendarbejde samt arbejde under tidspres. Dette særligt under Inatsisartutsamlingerne.

 

Vi tilbyder:

 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
 • Et foranderligt arbejdsmiljø.
 • Personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for efteruddannelse.

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2016 månedligt Kr. 45.173 og årligt Kr. 542.078.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Løn -og anssættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Aviâja Mørch Amondsen på telefon nr. 345252 eller via e-mail AVMA@nanoq.gl.

 

Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisuts hjemmeside www.naalakkersuisut.gl

 

Ansøgningsfrist:
16. februar 2018.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8-9.

Søg stillingen online