Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Kommunikationskonsulent til Skattestyrelsen

I Skattestyrelsen mangler vi en, der kan hjælpe os med at kommunikere med borgere, virksomheder og andre interessenter. Er det dig?

Om stillingen
Vi leder efter dig, som kan hjælpe os med intern og ekstern kommunikation i forbindelse med større reformer og introduktion af nye opgaver, men også i forbindelse med generel information til borgere og virksomheder i vores daglige drift, fx information i forbindelse med selvangivelser, restskat og udbetaling af for meget indbetalt skat.

Skatteområdet kan være kompliceret, og vi har derfor brug for en kollega, som kan hjælpe os med at oversætte skatte-snak til et forståeligt sprog til ikke-skattefolk.

Din opgaveportefølje vil bestå af både faste driftsopgaver samt udviklingsorienterede opgaver med projektstyring og koordinering af tværgående opgaver, hvor du vil arbejde tæt sammen med både den øverste ledelse og mellemledere på tværs af organisationen.

Dine opgaver vil bl.a. bestå af:

 • Udarbejdelse af pressemeddelelser og artikler
 • Gennemlæsning af blanketter og gøre dem endnu mere forståelige
 • Ansvarlig for hjemmesiden www.aka.gl
 • Sikre målrettet kommunikation med forskellige målgrupper, herunder både borgere og aktører i erhvervslivet
 • Kommunikationsmæssig sparring til de forskellige afdelinger i Skattestyrelsen
 • I tæt samarbejde med styrelseschefen og resten af ledergruppen sikre koordinering af kommunikationsmæssige tværgående opgaver, fx organisere vidensdeling på tværs af afdelinger

Derudover vil der løbende komme forefaldende opgaver, som vi planlægger sammen med dig.

Om dig

 • Du har enten en relevant uddannelse eller praktiske erfaringer inden for kommunikation – gerne begge dele
 • Du skriver godt, og du er god til at tale med mennesker med forskellig baggrund
 • Du kan selvstændigt strukturere din arbejdsdag med flere forskellige opgaver
 • Det er en klar fordel, hvis du taler og skriver både grønlandsk og dansk. Hvis du derudover også kan begå dig på engelsk, vil det være et ekstra plus.
 • Det er en fordel, men ikke et krav, at du har en god talforståelse
 • Det er et ufravigeligt krav, at du har en ren straffeattest

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er placeret i hovedkontoret i Nuuk i Skattestyrelsens ledelsesstab. Ledelsesstabens hovedopgave består blandt andet af rådgivningen til Skattestyrelsens ledelse, Departementet for Finanser og Skatter samt det politiske niveau.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Stillingsbetegnelse, løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til-og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Til den rette kandidat med relevant erfaring vil der efter omstændighederne kunne ydes specialkonsulenttillæg.

Bolig
Der er ikke tilknyttet personalebolig til stillingen. Hvis en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes retten til den anviste personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdes og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rannvá Clementsen, kontorchef i ledelsesstaben, telefon 346579 eller e-mail ranv@nanoq.gl.  

Ansøgning
Ansøgning, CV samt kopi af eksamensbeviser eller udtalelser fra tidligere arbejdssteder sendes elektronisk via www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfristen er 8. november 2017.

Søg stillingen online