Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til kontorchefstilling

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling – og der er travlt i infrastrukturafdelingen. Derfor opretter vi en ny stilling som kontorchef i afdelingen.

Vi søger en kontorchef med juridiske kompetencer der har lyst til sparring med afdelingens fagspecialister. Infrastrukturafdelingen har en travl hverdag med et meget bredt opgavefelt.

Der er tale om en stilling i feltet mellem ledelse af juridiske processer med kontraktstyring og udmøntning i en kompleks organisation, der nyder offentlighedens bevågenhed.

Stillingsbeskrivelse
Afdelingen for Infrastruktur hører under Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur og udgør én af fire afdelinger i Departementet for Boliger og Infrastruktur.

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen inden for alt ”til lands, til vands og i luften”, og er således ansvarlig for områderne søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

Vi er en lille afdeling, der favner en bred opgaveportefølje og betjener et meget stort land, hvor bosætningsmønstret er spredt og hvor en velfungerende infrastruktur er helt essentiel.

Infrastrukturafdelingens opgaveportefølje har meget stor politisk bevågenhed og nyder offentlighedens og mediernes interesse. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale.

Vi leder med lys og lygte efter en kontorchef, der kan sparre med afdelingens medarbejdere omkring målopfyldelse på diverse kontrakter og andre juridiske spørgsmål. Derudover skal kontorchefen sammen med afdelingens medarbejdere og afdelingschefen og departementets øvrige ledelse medvirke til at styrke det tværgående arbejde på tværs af infrastrukturområderne.

Er du god til at sikre fremdrift i opgaveløsning, til at lave løbende prioritering af ressourcer og opgaver i forhold til den gældende politiske dagsorden og til faglig sparring med kolleger og ledelse, så er du måske den rette til jobbet. 

Infrastrukturafdelingen består af selvstændige og kompetente medarbejdere med ejerskab og ansvar for deres opgaver. Det vil være din opgave sammen med afdelingens medarbejdere at tilvejebringe og kvalificere et godt og solidt grundlag, hvorpå kontorchefen kan rådgive politiske beslutningstagere og departementschefen.

Arbejdet foregår i et travlt og fagligt udfordrende miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, vi kan være stolte af.

Omgangstonen er god og uformel, og hverdagen er præget af godt humør i en ofte travl dagligdag. Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Vi søger en kandidat med juridisk baggrund, og meget gerne nogle års erfaring fra politisk ledede organisationer. Den ideelle kandidat har endvidere erfaring med aftaleret, kontraktstyring, licenshåndtering eller lignende.

Vi glæder os til at høre fra dig, og stiller os gerne til rådighed med viden om det at arbejde for regeringen i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og om vores gode arbejdsplads.

Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på www.nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen opslås som kontorchef.  Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig til stillingen.

Dato for tiltrædelse
1. februar 2019 eller efter aftale.

Arbejdstid
40 timer ugentlig

Dato for ansøgningsfrist
Den 20. december 2018

Dato for afholdelse af ansættelsessamtaler
27. december 2018

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Tina Amondsen tiam@nanoq.gltel: 54 78 67
 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning