Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

Jurist søges til Departementet for Erhverv, Energi og Forskning

Departementet søger en dygtig jurist til stabsfunktionen. Stillingen søges besat snarest muligt.

Om Departementet for Erhverv, Energi og Forskning
Departementet er en del af Grønlands Selvstyres centraladministration og varetager myndigheds opgaver inden for områder som erhvervsfremme, turisme, forskning, energi, handel og forsyning samt markedsføring af Grønland. Departementet er ressortansvarlig for kulbrinteaktiviteter i Grønland. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen samt energivirksomheden Nukissiorfiit er en del af departementets ressortområde.
 
Om stillingen 
Du bliver placeret i stabsfunktionen under departementschefen. Dine nærmeste kollegaer bliver de to øvrige jurister, som vil være gode sparringsparter.  Det daglige arbejde er præget af en kort afstand til både politikere og det omgivende samfund. Du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne. Der er en uformel tone og stemning i departementet og initiativer bliver værdsat og understøttet.

Om stabsfunktionen 
Stabsfunktionen varetager i samarbejde med departementets 3 fagafdelinger udfærdigelse af lovforslag, anordninger af statslig lovgivning og den administrative implementering af love og regler. Stabsfunktionen varetager desuden juridisk rådgivning og opgaveløsning for alle afdelinger i departementet og herunder rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet. Stabsfunktionen har en koordinerende rolle i departementet i forbindelse med afvikling af Inatsisartut ´s 2 årlige samlinger.

Stabsfunktionen varetager kontakt til, og deltager i samarbejde med danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Finanstilsynet. Stabsfunktionen er kontaktpunkt for en række internationale konventioner og organisationer såsom IAEA, Kimberley Processen, EU osv.

Afdelingen referer fagligt til departementschefen og i administrative forhold til afdelingschefen for Økonomi og Energi.

Hvad forventer vi af dig?
Vi forestiller os at du har et par års erfaring fra politisk styrede organisationer, kommune, departement eller tilsvarende. Det er centralt, at du kan tage ansvar og drive dine sager, både internt og eksternt.


Ønsker til kvalifikationer og kompetencer

  • Er uddannet jurist (cand. jur.) med solide faglige evner
  • Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at forstå nye problemstillinger
  • Er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt
  • Har gode engelskkundskaber
  • Er god til at arbejde projektorienteret og selvstændigt
  • Udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
  • Har kendskab til grønlandske forhold, eller har lyst og mod på at sætte dig ind i disse. 


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For den rette kvalificerede kandidat med flere års relevant erfaring vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår. Nyuddannede og ansøgere med mindre erfaring kan også komme i betragtning og ansættes som fuldmægtig. 


Bolig
Der kan til en stilling anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger kan fås ved chefkonsulent Jens Hesseldahl på jhes@nanoq.gl samt telefon (+299) 34 56 98. Bemærk at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning