Gå til hovedindhold
75

Dette jobopslag er udløbet

GUX i Sydgrønland søger engelsklærer

GUX Qaqortoq søger en kompetent og udviklingsorienteret underviser til faget engelsk med tiltrædelse per 1. januar 2018.

For at kunne undervise på de gymnasiale uddannelser kræves en kandidateksamen med mindst bachelorniveau i undervisningsfaget.

Vi tilbyder fast arbejde, godt kollegialt fællesskab, gode faciliteter og smukke naturlige omgivelser.Vi tilbyder desuden nye undervisere pædagogikum indenfor de første 3 år.

Er du frisk på faglige udfordringer på en skole i positiv udvikling, så har vi et spændende arbejde til dig. Drages du af de storslåede natur- og kulturlandskaber, så er Sydgrønland rig på isfjelde, sejlture, nordbohistorie, varme kilder, kajaksejlads og vandreture. Kig forbi greenland.com og få syn på de smukke omgivelser.

Campus Kujalleq:
GUX er den største uddannelse på Campus Kujalleq og en skole med stort fokus på pædagogisk udvikling. Med 5 studieretninger og alsidige aktiviteter, tiltrækker vi studerende fra hele Grønland. 

Vi har i dette skoleår indtaget vores smukke nye bygning med fantastiske faciliteter og store potentialer for innovativ undervisning. Campus Kujalleq huser desuden TNI/HG med butiks- og kontoruddannelser, Turismeuddannelser med både en 2-årig Akademisk Serviceøkonomuddannelse og forskellige turistguideuddannelser. 

Derudover har vi en kursusafdeling som gennemføre kurser indenfor kontor, butiks- og turismebranchen over hele Grønland. Skolen har i alt over 400 elever og ca. 40 lærere.

Løn- og ansættelsesforhold:
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri tiltrædelses- og - efter mindst tre års ansættelse - fratrædelsesrejse ifølge gældende regler.

Yderligere oplysninger hos rektor Johanne Thorhauge, jt@cak.gl. Yderligere oplysninger om skolen kan fås på www.cak.gl.

Ansøgning med relevante bilag bedes uploadet via http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger, så den er os i hænde senest d. 7. december 2017.

Søg stillingen online