Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen søger ny medarbejder

Har du lyst til at arbejde for Skattestyrelsen, og trives du med en spændende og afvekslende hverdag, så håber vi at høre fra dig.

Vi søger én skattemedarbejder til ansættelse pr. 1. juli 2020 eller efter nærmere aftale.

Alt efter ansøgeres kvalifikationer sker ansættelse enten i Kontor for Revision eller Kontor for Ligning, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Skatter og Kontrol.
Ved ansættelse i Kontor for Revision er arbejdsstedet i Nuuk, og ved ansættelse i Kontor for Ligning er arbejdsstedet i Ilulissat.
 
I Kontor for Revision arbejder vi bl.a. med skattemæssig kontrol af selskaber og erhvervsdrivende, rådgivning og vejledning.

Som medarbejder i Kontor for Revision skal du primært arbejde med

  • Skattemæssig kontrol af selvstændige erhvervsdrivende.
  • Behandling af indkomne selvangivelser og regnskaber.
  • Besvarelse af anmodninger om ændringer af skatteansættelsen.
  • Deltage i udgående kontroller.
  • Besvarelse af almene og specifikke skattemæssige forespørgsler.
  • Almindeligt forefaldende arbejde.


I Kontor for Ligning arbejder vi bl.a. med skattemæssig kontrol af personlig selvangivelse, rådgivning og vejledning.
Som medarbejder i Kontor for Ligning skal du primært arbejde med

  • Skattemæssig kontrol af selvangivelser for lønmodtagere, herunder ligning af disse personer.
  • Udarbejde slutopgørelser.
  • Andet forefaldende arbejde inden for personlig ligning.


Kvalifikationskrav for stillingen i Kontor for Revision
Vi ser gerne, du har faglig indsigt og erfaring fra lignende stilling. Det forventes, at du har relevant teoretisk og praktisk erhvervserfaring med og kendskab til almindelig regnskabsførelse, revision eller lignende, f.eks. fra arbejde med regnskabsførelse eller anden relevant uddannelse.

Det er afgørende, at du har interesse for skatteområdet og har lyst til at tilegne dig ny viden ved sidemandsoplæring og/eller efteruddannelse.

Kvalifikationskrav for stillingen i Kontor for Ligning
Vi ser gerne, du har faglig indsigt og erfaring fra lignende stilling, har talforståelse og er i besiddelse af udpræget ordenssans samt samarbejdsevner. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til skattelovgivningen, ligesom det er en klar fordel, at du behersker grønlandsk og dansk samt gerne engelsk.

For begge stillinger gælder
Du har et ønske om at arbejde i en uformel, men seriøs organisation, hvor dagligdagen til tider kan være hektisk. Du kan derfor lide at have travlt og kan sætte dig ind i regler og nye problemstillinger. Du skal være i besiddelse af gode samarbejdsevner samt evnen til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog, både mundtligt som skriftligt.

Henvendelse vedrørende stillingen
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om job ved henvendelse til kontorchef Debora Møller tlf. (+299) 34 65 06, e-mail demo@nanoq.gl

Husk at gøre opmærksom på, hvilken stilling du søger.

Sidste ansøgningsfrist: Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest fredag den 26. juni 2020.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der er ingen bolig til stillingen i Nuuk.
Der kan til stillingen i Ilulissat anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning