Gå til hovedindhold
123

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag: Specialkonsulenter/juridisk fuldmægtige til spændende og alsidige opgaver

Har du lyst til at være en del af et erfarent team i et departement med mange spændende opgaver, har vi et varieret og spændende job til dig.
 
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet søger to juridiske medarbejdere, en til juridisk afdeling og en til Tilsynsenheden. For kandidater med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingerne tilbydes som specialkonsulent.
 
I departementet arbejder vi dels med at realisere de politiske mål på ressortområdet, og dels med at føre tilsyn med området. Vi arbejder bl.a. med lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland, internationale konventioner, strategier, og projekter. Departementet har endvidere netop igangsat et omfattende projektarbejde med revision af den gældende lovgivning om offentlig hjælp og samspillet med andre offentlige ydelser.
 
Vedr. stillingen i juridisk afdeling:

 Juridisk afdeling består pt af en afdelingschef, 4 jurister og en AC-fuldmægtig.
 
Juridisk afdeling forbereder og udarbejder forslag til love og bekendtgørelser inden for hele socialområdet og samarbejder med rigsmyndighederne om lovgivning vedrørende familieområdet og justitsvæsen. Herudover består en del af opgaverne i juridisk afdeling i at servicere det politiske niveau og i at besvare henvendelser fra såvel politikere som borgere, kommuner og andre myndigheder.
 
Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejder på tværs af faggrænser og kulturer samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder.
 
Dine opgaver

 • Selvstændigt lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser
 • Bidrag til sikring af kvalitet i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger
 • Juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse af notater vedrørende juridiske problemstillinger

Vedr. stillingen i Tilsynsenheden:

Tilsynsenheden består af en chef, en juridisk konsulent, tre socialfaglige tilsynskonsulenter. Som juridisk konsulent vil du blive stedfortræder for Tilsynschefen.
 
Tilsynsenheden er en uvildig afdeling i Departementet, der fører to former for tilsyn, i en balance mellem dialog og kontrol:

 • Tilsyn med de grønlandske kommuners forvaltning af det sociale regelsæt, herunder brug af det forvaltningsretlige regelsæt (sektortilsyn).
 • Pædagogisk, driftsmæssigt og økonomisk tilsyn med de sociale døgninstitutioner.

Dine opgaver

 • Tilrettelæggelse og varsling af tilsyn, samt indsamling af data som led i et tilsyn
 • Besøge kommunale forvaltninger, og sociale institutioner
 • Udfærdigelse af tilsynsrapporter, herunder lave indstillinger om påbud og andre reaktioner i forbindelse med et tilsyn.

Fælles for begge stillinger:
 
Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • Et job i et departement med engagerede og dygtige kolleger
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer
 • Et job som kan være hektisk, men også udfordrende og spændende.

Vore forventninger

 • Du er uddannet cand.jur. og har et godt kendskab til forvaltningsret
 • Du har erfaring med lovgivning og andet juridisk arbejde, gerne inden for det sociale- og offentligretlige område
 • Du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du er omstillingsparat og samarbejdende, med en åben og positiv tilgang til dine kolleger og samarbejdspartnere, og med forståelse for teamwork og tværfagligt samarbejde
 • Du er en moden og selvstændig person, der kan tage ansvar og arbejde selvstændigt
 • Du er god til at kommunikere ligeværdigt og anerkendende, og du er god til at forklare komplicerede juridiske problemstillinger til ikke-jurister, både mundligt og skriftligt.
 • Du arbejder struktureret og har fokus på deadlines og kvalitet
 • Du er indstillet på at have en del rejseaktivitet i Grønland, og på at du ofte er væk hjemmefra i mere end en uge ad gangen (gælder for stillingen i Tilsynsenheden).

Kendskab til det grønlandske samfund, sprog og kultur er en fordel, men ingen betingelse
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning