Gå til hovedindhold
89

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - HR medarbejder

Genopslag - Ilisimatusarfik søger en HR-medarbejder
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet er en uddannelsesinstitution under Selvstyret og består af ca. 700 studerende, ca. 100 faste medarbejdere og ca. 130 gæsteundervisere.

Medarbejderne er sammensat af et teknisk/administrativt personale, undervisere samt ledere.

HR og Løn er en lille, men vigtig afdeling normeret med 1 afdelingsleder og 3 faste medarbejdere, herunder receptionisten. Vi varetager alle ansættelsessager vedr. månedslønnede medarbejdere samt løst tilknyttede, timelønnede medarbejdere.

HR og Løn er en del af Fællesadministrationen, som også består af Studieservice, Teknisk Afdeling, Bibliotek samt Regnskabsafdeling. Fællesadministrationens opgave er at servicere studerende, undervisere og samarbejdspartnere.

Fordi HR og Løn er en lille afdeling, er samarbejde et centralt nøgleord. Samarbejdet binder os sammen på tværs af organisationen, og vi hjælper gerne hinanden med opgaver, vi ikke selv er tovholder på. Det er derfor vigtigt, at du ser din rolle i forhold til en gruppe af forskellige mennesker og holder for øje, at vi først og fremmest er her for universitetets ansatte, og at vi er her, når de har brug for hjælp.

Du skal også hjælpe til med Fællesadministrationens øvrige arbejdsopgaver, f.eks afvikling af dimission og andre arrangementer, som Ilisimatusarfik arrangerer.

Du vil opleve en organisation, der hele tiden er under forandring. I takt med at projekter udvikles, vil du opleve en udfordrende og alsidig arbejdsdag med en stor kontaktflade, både i og udenfor organisationen.

Vores organisation er karakteriseret ved en uformel omgangstone, engagerede medarbejdere og et højt niveau af frihed under ansvar.

Vi søger:

 • en alsidig og kompetent medarbejder, der både kan drifte, udvikle og sparre
 • én der både kan se vigtigheden i detaljerne, men også se det store billede med en god organisatorisk forståelse
 • én der både har flair for tal, lønberegning og lønafstemning og et stort kendskab til overenskomster, gældende lovgivning, personalejura samt er eminent til at kommunikere klart om resultaterne på en given opgave
 • én der kan levere og være en god service- og sparringspartner for medarbejdere og ledere på tværs af organisationen.


Du:

 • er ambitiøs, resultatorienteret, god til at samarbejde og er en udpræget afslutter
 • er systematisk, stabil, loyal og arbejder selvstændigt
 • har ordenssans og sans for detaljer
 • har et godt humør og evnen til at motivere andre
 • kræver det optimale af dig selv og dine kollegaer
 • sætter en ære i at tage ansvar og levere resultater af høj kvalitet
 • samarbejder godt på alle niveauer i og udenfor organisationen
 • bevarer et køligt overblik uanset den situation, du står i
 • har talent og ambitioner for HR og Løn-relaterede opgaver
 • taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk
 • har minimum 3 års erhvervserfaring på HR-området
 • har et solidt kendskab til Excel-regneark
 • har en AC-baggrund eller tilsvarende.


Dine primære arbejdsopgaver:

 • administration og sagsbehandling i forbindelse med ansættelser og opsigelser, herunder personalesagsbehandling
 • lønadministration, herunder lønafstemning og indberetning til skat
 • udarbejdelse af kontrakter for gæsteundervisere inkl. lønafregning
 • bestilling af rejser og indkvartering
 • bidrage til udvikling/optimering af arbejdsprocesser og sagsbehandling
 • forestå og bidrage med ledersparring, herunder ledervendte udviklingsopgaver, fortolkning af gældende lovgivning, overenskomster, analyseopgaver mv.
 • forvaltning af love, regler og overenskomster i samarbejde med personalestyrelsen
 • en del sagsbehandling, hvor du selvstændigt skal forholde dig til lovgivning og træffe selvstændige beslutninger
 • ad hoc-opgaver


Vi tilbyder:

 • mulighed for at specialisere sig inden for egne særlige kompetenceområder
 • et job med udfordringer og mulighed for både personlig og faglig udvikling
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen
 • løn efter gældende overenskomst


Hvis du har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Charlotte Lund Mølgaard på telefon +299 38 56 14.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter.

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 


Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. Information om Ilisimatusarfik findes på www.uni.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning