Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Forfatningsafdelingen i Finansdepartementet søger AC-fuldmægtig eller specialkonsulent

Vil du arbejde bredt med områderne forfatning og selvstændighed? Vil du være med til at engagere og inddrage borgerne i landets fremtid? Vil du være med til at afdække og klarlægge, hvorledes vi på bedste vis kan forberede økonomisk selvbårenhed og selvstændighed?

I så fald skal du overveje at søge en stilling i Departement for Finanser som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent til Afdelingen for Selvstændighed.

Tiltrædelsesdato 1. aug. 2020 eller efter nærmere aftale.

Om selvstændighed
Selvstændighed berører mange emner: Sagsområder til overtagelse fra Staten, suverænitet, økonomi, historie, identitet, kultur, selvforsyning, relationer til omverdenen, reformer, folkeret og statsret, indhentning af erfaringer fra andre lande omkring alternative samarbejdskonstruktioner mellem selvstændige stater og meget mere.
Departementet for Finanser er overordnet ressortansvarlig for arbejdet med selvstændighed. Departementets afdeling for Forfatning er dermed den centrale enhed i Selvstyret, som varetager og koordinerer Naalakkersuisuts overordnede tiltag på området.
Afdelingen for Forfatning fungerer som overordnet administrativ enhed for den af Naalakkersuisut nedsatte forfatningskommission og det hertil hørende sekretariatet.

Om arbejdsstedet
Departementet består i dag af ca. 35 medarbejdere fordelt over flere afdelinger, som arbejder med økonomi, jura, landsplanlægning og selvstændighed. Departementets hovedopgaver omfatter særligt betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Finanser, herunder udarbejdelse af lovgivning, tilsyns- og analyseopgaver, arbejdet med den økonomiske og fysiske planlægning samt økonomiske reformer.
En vigtig opgave for Afdelingen for Forfatning er at fremme og sikre et gennembearbejdet forarbejde, folkelig forankring og debat om selvstændighed. Det er vigtigt, at målet om selvstændighed er baseret på et velfunderet grundlag, hvor borgerne har medejerskab og føler medansvar for initiativerne hen imod selvstændighed. En anden vigtig arbejdsopgave er at få belyst en række forhold, fx økonomiske og suverænitetsmæssige spørgsmål som relaterer sig til opnåelse af selvstændighed, herunder sikre et oplyst grundlag for en fremtidig beslutning herom.
En væsentlig del af disse opgaver vil foregå i et konstruktivt samspil med Forfatningskommissionen.

Du vil komme til at varetage og bidrage til opgaver, som først og fremmest er relateret til:

 • At analysere sagsområder, som kan overtages fra Staten
 • At afdække økonomiske spørgsmål
 • At undersøge og afdække forhold relateret til opnåelse af selvstændighed, gerne på forskningsniveau
 • At nytænke metoder til borgerinddragelse, gerne på forskningsniveau
 • At oplyse befolkningen om mulighederne for og konsekvenserne af selvstændighed
 • At netværke og skabe et godt samarbejde med borgere, organisationer og andre myndigheder, samt indhente erfaringer udefra om udviklingen mod selvstændighed.
 • At understøtte Naalakkersuisoq for Finanser på ovenstående områder.

Du kan derfor forvente, at jobbet som AC-fuldmægtig/specialkonsulent bliver alsidigt, og at du får et tæt samarbejde med en række departementer i Selvstyret og øvrige interessenter.

Kvalifikationer
Du har en relevant, afsluttet akademisk uddannelse og gerne erfaring fra en politisk styret organisation.

Vi forventer desuden, at du:

 • Er enten cand.scient.pol., cand.oecon., cand.merc., cand.jur., cand.mag. eller lignende
 • Har stor viden om Grønlands politiske udvikling og historie samt kultur
 • Gode evner og viden om samfundsudvikling og analyse
 • Gode sprogkundskaber
 • Kan arbejde struktureret og har analytiske evner
 • Har gode evner til at formulere dig skriftligt
 • Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at arbejde med en bred vifte af arbejdsopgaver
 • Trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • Er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister


Vi tilbyder

 • En spændende stilling inden for et område i udvikling og med til tider stor politisk opmærksomhed
 • En travl arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone
 • En arbejdsplads, som byder på spændende og faglige udfordringer, og hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt


Henvendelse vedrørende jobbet
Spørgsmål om stillingen kan rettes til afdelingschef Natuk Lund Olsen på tlf.: 345412 eller på e-mail: nlol@nanoq.gl  
Ansøgningsfristen er d. 8. juli 2020
Stillingen skal søges elektronisk via nedenstående link, hvor ansøgning, CV, komplette eksamensbeviser inkl. alle udskrifter og andre relevante bilag skal vedhæftes.

Vi modtager ikke ansøgninger per e-mail eller per almindelig post.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning