Gå til hovedindhold
85

Dette jobopslag er udløbet

Engageret afdelingschef til projekt- og udviklingsafdelingen i Socialstyrelsen

Hvis du har lyst til en central placering som afdelingschef i en afdeling, hvor projekter og udvikling er i højsædet, så er denne stilling til dig.

 

Du vil som afdelingschef skulle stå i spidsen for udviklingen og kvalificering af indsatsen i forhold til udviklingen af nye tiltag inden for det sociale område. Som afdelingschef refererer du til styrelseschefen i Socialstyrelsen og indgår i Styrelsens ledelsesgruppe. Du får som afdelingsleder det direkte ledelsesansvar for medarbejderne i den afdelingen.

 

Projekt- og udviklingsafdelingen kommer til i tæt samarbejde med kommunerne samt andre myndigheder til at udvikle nye metoder omkring socialfaglige tilbud. En af kerneopgaverne for afdelingen bliver udviklingen af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner samt borgerne.

 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i: 
-   Ansvar for daglig ledelse af og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i afdelingen.

-   Overordnet ledelse og koordinering af opgaverne samt sikre projekternes fremdrift.

-   Være med til at sikre implementeringen af de politisk vedtagne omkring specifikke tiltag inden for både det sociale område samt tværfaglige nationale tiltag.

-   Være aktiv og forudseende sparringspartner for dine kolleger og samarbejdsparter, samt understøtte og indfri de mål og opgaver, der er besluttet.


Vi forventer, at:

-   Du kan stå i spidsen for projekt- og udviklingsafdelingen og samtidig sikre inddragelse kolleger, kommunerne samt andre relevante aktører.

-   Du har fokus på til stadighed på projekternes fremdrift samt at du sikrer at implementere de vedtagne strategier.
-   Du har solidt kendskab til socialområdet samt en generel indsigt i de socialfaglige aspekter i samfundet.

-   Du har en relevant videregående faglig uddannelse, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.

-   Du evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt.

-   Du er ansvarsbevidst, har overblik og får afsluttet opgaverne.

-   Du er som person dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.

-   Du har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.

-   Dobbeltsprogethed er en fordel.

 

Ansættelsesvilkår:

Stillingen ønskes besat 1. februar 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

 

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Der anvises bolig til stillingen efter gældende regler.

 

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen er den 15 januar 2018 kl. 16.00

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb     

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om arbejdsområder og -opgaver, så er du velkommen til at kontakte afdelingschef Lene Rohmann Hansen tlf. (+229) 34 66 55 eller e-mail:lrh@nanoq.gl eller Styrelseschef Hans-Peder B. Christensen (+299) 34 66 30 eller e-mail: hpbc@nanoq.gl for yderligere oplysninger.

 Søg stillingen online