Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Engageret afdelingschef til Døgn- og Visitationsafdelingen i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold

Hvis du har lyst til en central placering som afdelingschef i en afdeling, hvor arbejdet med pædagogisk kvalitet og udvikling er i højsædet, så er denne stilling til dig.

Du vil som afdelingschef skulle stå i spidsen for udviklingen og kvalificering af indsatsen i forhold til udviklingen af nye tiltag inden for døgninstitutionsområdet. Som afdelingschef refererer du til styrelseschefen i Socialstyrelsen og indgår i Styrelsens ledelsesgruppe. Du får som afdelingsleder det direkte ledelsesansvar for medarbejderne, der arbejder med døgn- og visitationsområdet.
Visitering-og Døgninstitutionsafdelingen skal i tæt samarbejde med kommunerne samt andre myndigheder til at udvikle nye metoder omkring socialfaglige tilbud. En af kerneopgaverne for afdelingen bliver udviklingen af tværfaglige tiltag, herunder udvikling af rådgivningen og vejledningen omkring arbejdet med kvalitetsmål inden for døgnområdet.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

 • Ansvar for daglig ledelse af og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i afdelingen.
 • Overordnet ledelse og koordinering af opgaverne i afdelingen.
 • Være med til at sikre implementeringen af de politisk vedtagne mål omkring specifikke tiltag inden for både det sociale område samt tværfaglige nationale tiltag i forhold til arbejdet med børn- og unge.
 • Være en aktiv og forudseende sparringspartner for dine kolleger og samarbejdsparter, samt understøtte og indfri de mål og opgaver, der er besluttet.

Vi forventer, at:

 • Du kan stå i spidsen for Døgn- og Visitationsafdelingen samt sikre inddragelse af kolleger, kommunerne samt andre relevante aktører.
 • Du har fokus på til stadighed på afdelingens og områdets fremdrift samt at du sikrer at implementere de vedtagne strategier.
 • Du har solidt kendskab til socialområdet samt en generel indsigt i de socialfaglige aspekter i samfundet.
 • Du har en relevant videregående faglig uddannelse, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.
 • Du evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt.
 • Du er ansvarsbevidst, har overblik og får afsluttet opgaverne.
 • Du er som person dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.
 • Du har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.
 • Dobbeltsprogethed er en fordel.
 • Du har en relevant socialfaglig uddannelse gerne med relevant efteruddannelse samt erfaring med ledelse.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der vil til stillingen kunne anvises bolig, for hvilken der betales husleje, depositum m.v. efter gældende regler. Indtil permanent bolig kan anvises, stilles midlertidig indkvartering til rådighed for hvilken der kan opkræves betaling efter gældende regler.

Hvis du ikke i forvejen er boligforsynet, kan der til stillingen anvises en personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum m.v. efter gældende regler. Indtil permanent bolig kan anvises, stilles midlertidig indkvartering til rådighed for hvilken der kan opkræves betaling efter gældende regler.  Har du gennem Selvstyret en personalebolig, vil denne videreføres. 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 7.maj 2019 kl. 16.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om arbejdsområder og -opgaver, så er du velkommen til at kontakte afdelingschef Lene Rohmann Hansen tlf. (+229) 34 66 55 eller e-mail:lrh@nanoq.gl eller Styrelseschef Hans-Peder B. Christensen (+299) 34 66 30 eller e-mail: hpbc@nanoq.gl for yderligere oplysninger.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning