Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Embedsdyrlæge søges til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Sydgrønland

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende stilling i Sydgrønlands smukke natur.
 
Om stillingen
Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinærfaglige og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som embedsdyrlæge i Sydgrønland er det veterinærfaglige arbejde som rådgivning af fåreholdere, konsultationer, besætningsbesøg samt tilsyn af fåre- og kvægbesætninger en essentiel del af stillingen, hvilket kræver klinisk erfaring og selvstændighed. Som en naturlig del af tilsynet med besætningerne vil embedsdyrlægen udføre kødkontrol samt tilsyn på slagterier og andre fødevarevirksomheder i Sydgrønland. Dette foregår primært i sensommeren og efteråret.
Det forventes, at man er villig til og har mulighed for at rejse for at varetage disse funktioner.

Som embedsdyrlæge forventes det også, at du tager del i det almindelige virke i VFMG indenfor fortløbende myndighedsopgaver samt yder bidrag til nytænkning og langsigtet udvikling for VFMG.
 
VFMG har i øjeblikket en ledende dyrlæge, 5 fuldtidsansatte dyrlæger, 2 deltidsansatte dyrlæger og 1 tilsynsførende med erfaring inden for fødevarebranchen.
Strukturelt er vi fordelt på 3 lokaliteter i Grønland og du vil blive placeret i Qaqortoq. Du vil referere til ledende dyrlæge for Veterinær- og Fødevaremyndigheden, der er placeret i Nuuk.
De øvrige medarbejdere i VFMG er placeret i Nuuk samt Ilulissat og beskæftiger sig først og fremmest med minister- og borgerbetjening, tilsyn, dyreværn og overvågning samt andet myndighedsarbejde som f.eks. grænsekontrol.
 
Udenfor arbejdstiden er der mulighed fo, at udføre privat klinisk arbejde sideløbende med myndighedsarbejdet.

Om dig
Du er uddannet dyrlæge (Cand.med.vet) med dansk autorisation.
 
For at kunne trives i jobbet er det en fordel, at du:

  • har et godt overblik, er systematisk og er god til at planlægge dine opgaver.
  • er god til at samarbejde med såvel kolleger, borgere, andre myndigheder og interessenter.
  • kan lide at arbejde selvstændigt og er god til at håndtere pressede situationer.
  • har erfaring fra klinisk arbejde og kødkontrol.
  • har erfaring fra offentlig forvaltning, helst på fødevare- eller veterinærområdet.
  • du er flersproget. Arbejdssproget i forvaltningen er grønlandsk, dansk og i mindre grad engelsk. Det er en fordel, hvis du kan tale og skrive grønlandsk.

 
Vi håber, at du har et godt humør og kan trives med en uformel og god omgangstone i en afdeling, hvor vi fysisk er placeret langt fra hinanden, men hvor vi er afhængige af, at alle hjælper hinanden med at få opgaverne løst.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende Dyrlæge Egill Steingrimsson på telefon +299 34 53 23 / +299 53 06 86 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl. Husk venligst, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.
Grønland byder på storslået natur og rige muligheder for et aktivt friluftsliv. Qaqortoq er med sine 3.400 indbyggere Grønlands 5. største by og den største by i Kujalleq kommune.
Sydgrønland adskiller sig fra det nordligere Grønland med sine forrevne bjerge, varme kilder og grønne enge. Vejret er mildere end i resten af Grønland, og der er farvestrålende om sommeren, hvilket man kan nyde godt af ved at benytte de mange gode vandrestier.
Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på:

Grønlandsk er landets hovedsprog. Hvis det ønskes, kan undervisning i grønlandsk tilbydes indenfor den normerede arbejdstid.

Ansøgning
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest den 8. juli 2020.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende evt. vha. elektroniske medier og ansættelse kan ligeledes ske løbende.
Tiltrædelsesdato er snarest muligt.

Generelt om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA) med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2.500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning