Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Departementschef til Departementet for Erhverv, Energi og Forskning

Grønland er i disse år i gang med en større modernisering af erhvervs- og energiområdet. Målet er at skabe vækst, øge eksporten og tiltrække investeringer.
Brænder du for at skabe udvikling og for at arbejde med store strategiske udfordringer? Så er stillingen som departementschef måske noget for dig?

Du vil som departementschef få en central rolle i forhold til at understøtte Naalakkersuisuts målsætning om modernisering af erhvervslivets rammevilkår, udvikling af nye erhvervsmuligheder inden for turismeområdet, is- og vandeksport, tiltrækning af energiintensiv industri og olieefterforskning m.m.
På energiområdet vil du - sammen med en stab af analytiske stærke medarbejdere og i tæt samarbejde med Nukissiorfiit - stå i spidsen for implementeringen af Naalakkersuisuts målsætning om, at den offentlige energiforsyningen i 2030 i videst mulig omfang skal være baseret på vedvarende energikilder.
En tredje hovedopgave består i, sammen med Grønlands forskningsinstitutioner at udarbejde grundlaget for en langsigtet national forskningsstrategi, der skal understøtte en bæredygtige udvikling af vækst og velfærd i Grønland.

Departementschefen har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af departementet og for rådgivning af Naalakkersuisoq, herunder:

 • Implementering af politiske tiltag samt udviklingstiltag inden for departementets ansvarsområder
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger, med fokus på mål- og resultatopnåelse
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, underliggende enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører. Departementschefen forventes at være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav. Ledelsen af departementet, herunder:
 • Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold
 • Fremme gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter
 • Personaleadministration og udvikling
 • Aktivitetsplanlægning og ressource anvendelse
 • Faglig udvikling
  I spørgsmål om tværgående koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer samt i spørgsmål om generelle administrative målsætninger og retningslinjer refererer departementschefen til departementschefen i Formandens Departement.

Den rette kandidat har en relevant videregående uddannelse samt faglig viden indenfor hele eller dele af departementets ansvarsområde. Dertil vil der bl.a. blive lagt vægt på:

 • Erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring
 • Godt kendskab til og indsigt i grønlandske samfundsforhold
 • Gode sproglige evner inden for grønlandsk, dansk og engelsk
 • Erfaring med og indsigt i departementets fagområder
 • Godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut samt kommunerne
 • Erfaring med forvaltningsspørgsmål og statsretslige emner
 • Gode lederegenskaber, herunder medarbejderudvikling og resultatorienteret arbejdstilrettelæggelse
 • Evne til at styre, koordinere, prioritere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode forhandlings-, kommunikations- og samarbejdsevner

Organisering
I Departementet for Erhverv, Energi og Forskning er der ca. 30 medarbejdere. Departementet består af Erhvervsafdeling, Olie- og Gasafdelingen, Energi- og Økonomiafdelingen med en underliggende Forsknings- og Analyseenhed. Derudover er der en juridisk stabsfunktion direkte under departementschefen. Derudover har Naalakkersuisut-området for Erhverv, Energi og Forskning to underliggende enheder, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen samt Nukissiorfiit.

Organisationsplan og yderligere beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.

Nærmere information om stillingen og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til departementschef for Formandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen på hape@nanoq.gl eller tlf. +299346630.

Der er tale om et spændende og udfordrende job i et dynamisk arbejdsmiljø og med rig mulighed for personlig udvikling og store oplevelser i job og fritid. Departementet og stillingen indgår i selvstyrets centraladministration i Nuuk.

Ansøgning sendes senest den 19. februar 2020

Stillingen som departementschef ønskes besat primo april 2020 eller efter nærmere aftale.

Kandidater udvalgt til samtale kan blive bedt om at gennemgå et testforløb

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 40.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                                                                                         
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning