Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug søger afdelingschef til fiskeriafdelingen

Departementet for Fiskeri og Fangst , der varetager udviklings- og forvaltningsopgaver inden for fiskeri-, fangst-, landbrug-, og veterinærområdet, søger en alsidig afdelingschef til den daglige ledelse af Departementets Fiskeriafdeling.
 
Der søges en afdelingschef, hvis væsentligste arbejdsopgaver består i at koordinere de overordnede erhvervspolitiske målsætninger og initiativer som skal udmøntes under områdets lovgivning og beslutninger, i overensstemmelse med Grønlands forpligtigelser i henhold til nationale og internationale, regionale og bilaterale relationer.
 
Departementet har som hovedmål at fremme udviklingen af fiskeri-, fangst- og landbrugserhvervet, samt de veterinære forhold i henhold til overordnede politiske målsætninger. Dertil forvaltning af de af Inatsisartut og Naalakkersuisut vedtagne regler indenfor områderne.
 
Fiskeriafdelingen består af Fiskeriafdelingen og Licensafdelingen. Arbejdet foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for udviklingsansvar og faglig videreudvikling. Vi tilbyder således en arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning; Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces; Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger; Spændende personlige og faglige udfordringer.
 
Arbejdsopgaver
Afdelingschefen har følgende hovedopgaver:

 • Du indgår i departementets ledergruppe, og herunder giver du bidrag til budgetopfølgning, organisationsudvikling og etablering af kommunikations- og referenceforhold til ledelsesgruppen i Departementet og underliggende enheder
 • Koordinerer udarbejdelse af synlige politiske målsætninger i tæt samarbejde med øvrige afdelinger i Departementet
 • Bemandings- og personaleforhold i Fiskeriafdelingen
 • Ansvar for personalets opgaver i samarbejde med afdelingens chefkonsulent
 • Aktivitetsplanlægning og ressourceanvendelse til de tildelte opgaver og ansvar
 • Sikre faglig udvikling i afdelingen
 • Ansvar for forvaltning i overensstemmelse med gældende love og regler
 • Deltagelse i implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav i Departementet
 • Deltagelse i kvalitetssikring i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger indenfor de beskrevne opgaver
 • Deltagelse i koordinering af Departementets opgaveløsning i forhold til andre Departementer m.v., herunder koordinering af underliggende enheder eller institutioner inden for de rammer for koordineringen af Departementets arbejde, der er eller bliver fastlagt

 
Kvalifikationskrav:
 
Der søges en alsidig leder med en samfunds- eller naturvidenskabelig eller anden relevant uddannelse, gerne med relation til fiskeri-, fangst-,  erhvervet, og skal have bl.a. følgende kvalifikationer

 • Gode sprogkundskaber på grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Erfaring i ledelse på højt niveau
 • Dokumenteret ledelseserfaring
 • Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Relevant videregående uddannelse
 • Faglig erfaring indenfor hele eller dele af Departementets ansvarsområder
 • Gode samarbejdsevner, udadvendthed og fleskbilitet
 • Stabilitet og godt humør

Tjenestestedet er i Nuuk. Stillingen ønskes besat pr. 1. Nov 2019,  eller efter nærmere aftale for den rette profil. Der kan påregnes noget rejseaktivitet.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Departementschef Jørgen Isak Olsen, jio@nanoq.gl
 
Ansøgningsfrist: 25. oktober 2019

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning