Gå til hovedindhold
74

Dette jobopslag er udløbet

Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger en konsulent

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en konsulent til Central Rådgivningsenhed.
 
Central Rådgivningsenhed er en enhed under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner, der arbejder med udsatte børn og unge.
Enheden har endvidere ansvaret for driften af telefonrådgivningen Tusaannga, Alliaq og behandlingstilbuddet til de juridisk faderløse.  
 
Koordinatoren skal have ansvaret for:

 • Rekruttering af telefonrådgivere
 • Afholdelse af afdelingsmøder for telefonrådgiverne
 • Udarbejde vagtskema for internt for enheden og for telefonrådgiverne
 • Generelt varetagelse af driften for telefonrådgiverne
 • Administrative opgaver
 • Varetage timesedler
 • Kontakt til IT og lign.
 • Borgeroplysning om tilbuddene
 • Være med til at skabe udvikling for de borgerrettede tilbud  

Vi forventer, at ansøgeren er:

 • god til at samarbejde og koordinere, samt til at træffe beslutninger
 • arbejder selvstændigt, struktureret og løsningsorienteret
 • robust og med stærk gennemslagskraft
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk

Vi kan tilbyde et spændende job med samarbejde med mange samarbejdspartnere og aktører på området, som arbejder for at styrke indsatsen for udsatte børn- og ungeområdet.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Arnajaraq Poulsen på tlf. +299 34 60 14 eller på e-mail apou@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning