Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Barselsvikar for styrelseschefen i Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Genopslag: Barselsvikar for styrelseschefen i Miljøstyrelsen for Råstofområdet med tiltrædelse hurtigst muligt

Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) har brug for en barselsvikar for styrelseschefen i perioden 10. juli 2020 – 1. april 2021. Du er en tydelig og rummelig leder, der formår at holde en fast kurs i komplekse arbejdsgange, på tværs af faggrænser i et internationalt miljø. I det tværgående samarbejde er du i stand til konstruktivt at forhandle gode løsninger på plads gennem tydelig og anerkendende kommunikation.   

Tiltrædelsesdato er hurtigst muligt. Samtaler afholdes løbende og ansættelse sker så snart en egnet kandidat er fundet.

Om stillingen
Du kommer til at varetage opgaven som styrelseschef i perioden 10. juli 2020 – 1. april 2021 i forbindelse med styrelseschefens barselsorlov.

I funktionen som styrelseschef skal du varetage den daglige ledelsesmæssige drift af afdelingens opgaver og ledelse af fire medarbejdere. Det indebærer ud over personaleledelse blandt andet driftsmæssig koordinering og styring af forhandlingsprocesser, styring af projektaftaler og projektadministration samt sparring ved sagsbehandling af miljømæssige forhold ved råstofaktiviteter. Du skal være i stand til at udarbejde orienteringer og oplæg til Naalakkersuisut og deltage i bred samfundsoplysning. Al kommunikation foregår typisk på engelsk, grønlandsk og/eller dansk.

Styrelsens myndighedsbehandling omfatter en bred vifte af opgaver vedrørende miljøregulering af råstofselskabers efterforskning efter - og udnyttelse af mineralske råstoffer og kulbrinter. I det daglige vil du have samarbejdsflader med medarbejdere i Departementet for Natur og Miljø, medarbejdere i Råstofdepartementet, samt Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut (GN). Derudover vil der være løbende kommunikation med selskaber og interessenter på råstofområdet.

Det vigtige for os er, at du er fagligt velfunderet og professionel i opgaveløsningen. Som leder formår du at samle og optimere Miljøstyrelsens virke. Vi forventer, at du har mod på at tage et ledelsesansvar i en periode og er motiveret for at lære nyt - og har fokus på at udvikle og strømline stillingens arbejdsopgaver.

Vi forventer:

 • At du har en relevant videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, herunder konkret ledelseserfaring primært inden for relevante naturvidenskabelige faggrene eller jura, økonomi og samfundsvidenskab med kendskab til miljø- og råstofområdet
 • At du værdsætter særdeles gode kommunikationsegenskaber
 • At du har forståelse for at formidle komplekse fagemner og problemstillinger tydeligt og anerkendende til forskellige målgrupper og på flere sprog i en interkulturel sammenhæng 
 • At du har interesse for - og faglig indsigt i miljøområdet og råstofområdet i Grønland
 • At du har et indgående kendskab til offentlig forvaltning og offentlig ret
 • At du har lyst og evne til at arbejde med en bred vifte af opgaver i et internationalt orienteret miljø
 • At du har en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver
 • At du har erfaring med at lede og gennemføre interessebaserede forhandlingsprocesser
 • At du har erfaring med projektstyring
 • At du har erfaring med at arbejde og skrive på engelsk
 • At du har gode IT-kompetencer


Vi tilbyder
Et alsidigt og udfordrende job med høj grad af frihed under ansvar. Du får i jobbet gode muligheder for udfordring samt udvikling af dine faglige og personlige kompetencer, herunder at udvikle dine ledelseskompetencer som barselsvikar for styrelseschefen. Vi lægger vægt på sammen at udvikle os til en tydelig, sammenhængende og imødekommende enhed, som bidrager til en effektiv opgavevaretagelse i forvaltningen. Du bliver i stillingen del af en enhed med et stærkt fagligt funderet netværk, hvor der er gode muligheder for ledelsesmæssig og kollegial sparring.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang.

Om os - Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Miljøstyrelsen for Råstofområdet er en styrelse under Departementet for Natur og Miljø. Miljøstyrelsen foretager vurderinger og træffer afgørelser om miljø-, -natur og klimaforhold på råstofområdet baseret på rådgivning fra en eller flere videnskabelige og uafhængige miljøinstitutioner. Miljøstyrelsen har flerårige samarbejdsaftaler med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet samt Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut (GN). I Miljøstyrelsen stræber vi efter at være tydelige, objektive og anerkendende i enhver sammenhæng. Vi lægger i teamet vægt på et højt fagligt niveau, grundighed, selvstændighed og tillidsskabende kommunikation.

Ansøgningsfrist fredag den 24. juli 2020.
Samtaler afholdes løbende og ansættelse sker så snart en egnet kandidat er fundet.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte styrelseschef Najaaraq Demant-Poort på telefon +299 34 68 38 eller e-mail: nasd@nanoq.gl.

Se mere om råstofområdet på Råstofmyndighedens hjemmeside på www.govmin.gl

Du kan også finde Miljøstyrelsen for Råstofområdet på www.asaa.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning